Hae:
Etusivu » METSO on vapaaehtoista suojelua » METSO historia arkisto » METSO 2002-2007

METSO 2002-2007

Käynnissä oleva METSO-ohjelma 2008-2025 pohjautuu vuosina 2002-2007 toteutettuun ohjelman kokeiluvaiheeseen. Tuolloin selvitettiin, voidaanko metsien monimuotoisuutta turvata maanomistajien vapaaehtoisen osallistumisen pohjalta. Kokeiluvaiheen keskeinen tulos oli, että metsänomistajat ovat kiinnostuneet monimuotoisuuden säilyttämisestä ja vapaaehtoisuuteen perustuva metsien suojelu voi muodostaa taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän tavan turvata metsien monimuotoisuutta. 


METSOn kokeiluvaihe 2002-2007 perustui valtioneuvoston periaatepäätökseen toimintaohjelmasta Etelä-Suomen, Oulun läänin länsiosan ja Lapin läänin lounaisosan metsien monimuotoisuuden turvaamiseksi. Sen pohjana oli edustukseltaan laajan Metso-toimikunnan mietintö (2002). Ohjelman toteuttamista johtivat ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö.

Toimenpiteillä pyrittiin sekä luomaan uudentyyppisiä metsien monimuotoisuutta ylläpitäviä alueita että tehostamaan suojelua nykyisillä suojelualueilla. Ohjelmassa kehitettiin vapaaehtoisia keinoja monimuotoisuuden turvaamiseksi yksityismetsissä. Tavoitteena oli turvata näiden uusien alueiden ja toteutuskeinojen avulla metsäisille luontotyypeille ja uhanalaisille lajeille tärkeitä elinympäristöjä ja metsien rakennepiirteitä.

Kokeiluvaiheeseen liittyi laajalti seurantaa ja tutkimusta. Osana ohjelmaa toteutettiin esimerkiksi kaksi laajaa tutkimusohjelmaa: Monimuotoisuuden tutkimusohjelma (MOSSE, 2003–2006) sekä Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelman ensimmäinen vaihe (PUTTE, 2003–2007).

Tälle sivulle on koottu METSO-ohjelman kokeiluvaiheen (2002-2007) keskeisiä asiakirjoja.