Hae:
Etusivu » METSO on vapaaehtoista suojelua » METSO-periaatepäätös

METSO-periaatepäätös

METSO-ohjelman toteutus perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksiin.

Ohjelman käynnistänyt periaatepäätös tehtiin vuonna 2008. 
Valtioneuvoston periaatepäätös METSO-ohjelman toteuttamisesta.

Periaatepäätös uudistettiin 2014.
Valtioneuvoston periaatepäätös Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman jatkamisesta 2014-2025.

Periaatepäätöksen päivittäminen tuli ajankohtaiseksi METSO-ohjelman edetessä ja toimintaympäristön muuttuessa. Päivitystä valmisteltiin METSO-seurantatyöryhmässä. Periaatepäätöksen päivitys perustui ohjelman toteutuksesta saatuihin kokemuksiin, vuonna 2012 valmistuneeseen väliarvioon sekä hallitusohjelman kirjauksiin.

Uudistetun periaatepäätöksen pohjalta METSOn toteutusta jatketaan vuoteen 2025. Valtioneuvosto katsoo, että metsien monimuotoisuuden turvaamisen tavoitteet voidaan saavuttaa yhteiskunnallisesti hyväksyttävästi METSO-ohjelman keinoin. Ohjelmalle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen vuoteen 2016 mennessä ei kuitenkaan ollut mahdollista nykyisten taloudellisten resurssien puitteissa, joten ohjelmaa päätettiin jatkaa vuoteen 2025.

Samalla ohjelman eri toimenpiteet päivitettiin vastaamaan METSOn toteutustilannetta. Keskeiset periaatteet kuten ohjelman vapaaehtoisuus maanomistajille, laajan yhteistyön, viestinnän ja koulutuksen korostaminen, sekä lisääntyvän tiedon ja tutkimushankkeiden tulosten huomioonotto ohjelman kehittämisessä säilyivät ennallaan.