Hae:
Etusivu » METSO on vapaaehtoista suojelua » METSOn tuloksia » METSO ELY-keskuksissa

METSO ELY-keskuksissa

Alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset toteuttavat METSO-ohjelmaa tekemällä maanomistajien kanssa sopimuksia yksityisistä luonnonsuojelualueista ja ostamalla metsiä valtiolle suojelualueiksi. ELY-keskusten valtakunnallisena METSO-tavoitteena on suojella yhteensä 96 000 hehtaaria metsiä vuoteen 2025 mennessä.
 

Ympäristöministeriö on määritellyt ELY-keskusten yleistavoitteet toteutuksen pohjaksi. Vuosittainen toteutustavoite sovitaan ympäristöministeriön ja ELY-keskusten tulosneuvotteluissa.

METSOn toteuttaminen ELY-keskuksissa on edennyt hyvin

Vuosina 2008-2014 METSO-ohjelman rahoituksella on perustettu uusia suojelualueita yksityisten maanomistajien, kuntien, seurakuntien ja yhtiöiden maille sekä hankittu alueita valtiolle luonnonsuojeluun 36 895 hehtaaria. 96 000 hehtaarin tavoitteeseen lasketaan mukaan valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti myös Metsähallituksen vuonna 2014 luonnonsuojeluun siirretyt 13 000 hehtaaria.

-> Näin laskien tavoitteesta on toteutunut 52 %

METSOn toteutustilanne ELY-keskuksittain 2008-2014

Lataa taulukko pdf-muotoisena tästä. Huom! Taulukosta puuttuu Metsähallituksen 2014 toteuttama 13 000 hehtaarin METSO-lisäsuojelu.
Elinympäristöistä METSOssa on suojeltu eniten runsaslahopuustoisia kangasmetsiä (18 000 ha), joiden suojelutavoitekin on suurin. Runsaslahopuustoisten kangasmetsien ja lehtojen korkeiden suojelutavoitteiden saavuttaminen on edelleen haaste METSO-ohjelman toteutuksessa ELY-keskuksissa. Tiettyjä pinta-alaltaan pieniä elinympäristöjä, kuten kalkkikallioita ja puustoisia perinneympäristöjä on saatu tavoitteiden mukaisesti hyvin ohjelmaan. Myös puustoisia soita ja kalliometsiä on tullut hyvin tarjolle suhteessa tavoitteisiin. 

METSOn toteutus ELY-keskuksissa 2008-2014 hehtaareina elinympäristöittäin
















(Klikkaa kuvaa, niin näet suurempana)

Kohteiden lukumäärä on kasvanut tasaisesti: sopimuksia luonnonsuojelulain mukaisesta totetutuksesta (myynti valtiolle, rauhoittaminen yksityisenä luonnonsuojelualueena tai määräajaksi) on tehty yhteensä 2761 kpl vuosina 2008-2014.

ELY-keskusten METSOn toteutuspinta-alojen kehittyminen vuosina 2008-2014 toteutustavoittain














Yksityisen luonnonsuojelualueen (YSA) perustaminen on ELY-keskusten keinovalikoimassa käytetyin METSO-suojelukeino. Kohteita myös ostetaan valtiolle suojelualueiksi paljon.

Luonnonsuojelulain mukaisia määräaikaisia rauhoituksia on tehty vain vähän, määräaikaisista suojelukeinoista suosituin on Kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemera) mukainen ympäristötuki. Tutustu tarkemmin METSO-suojelukeinoihin tästä

METSO-alueista maksetut korvaukset ELY-keskuksissa vuosina 2008-2014, kohteiden keskikoko ja keskihinta
Lataa taulukko pdf-muodossa tästä.
METSOn toteutus kartalla

Klikkaamalla karttalinkkejä näet, miten METSO-ohjelmaan kuuluvat yksityiset suojelualueet, valtiolle hankitut kohteet ja määräaikaiset rauhoitusalueet sijoittuvat ELY-keskusten alueilla.

Kaikkien ELY-keskusten alueilta METSO-kohteita ei valitettavasti toistaiseksi pystytä esittämään kartoilla. Aineistossa on myös vaihtelua sen osalta, mitä ajanjaksoa ELY-keskuksen kartta-aineisto koskee. Joidenkin ELY-keskusten kartoilla on myös mukana kohteita, jotka on perustettu jo ns. METSOn kokeiluvaiheen aikana vuosina 2005-2007.

Varsinais-Suomen ELY-keskus (v. 2005-2013), kartta
Uudenmaan ELY-keskus (v. 2005-2014), kartta
Hämeen ELY-keskus (v. 2008-2014), kartta
Pirkanmaan ELY-keskus (v. 2005-2013), kartta
Kaakkois-Suomen ELY-keskus (v. 2008-2013), kartta
Etelä-Savon ELY-keskus (v. 2008-2013), kartta
Pohjois-Savon ELY-keskus (v. 2004-2013), kartta

ELY-keskusten lyhenteet
UUD = Uudenmaan ELY
VAR = Varsinais-Suomen ELY
KAS = Kaakkois-Suomen ELY
HAM = Hämeen ELY
PIR = Pirkanmaan ELY
KES = Keski-Suomen ELY
ESA= Etelä-Savon ELY
POS = Pohjois-Savon ELY
POK = Pohjois-Karjalan ELY
EPO = Etelä-Pohjanmaan ELY
POP = Pohjois-Pohjanmaan ELY
KAI = Kainuun ELY
LAP = Lapin ELY

ELY-keskukset löydät kartalta tästä.