Hae:
Etusivu » METSO on vapaaehtoista suojelua » METSOn tuloksia » METSO Suomen metsäkeskuksessa

METSO Suomen metsäkeskuksessa

Suomen metsäkeskus toteuttaa METSO-ohjelmaa solmimalla metsänomistajien kanssa kymmenvuotisia ympäristötukisopimuksia sekä METSOn tavoitteita tukevin luonnonhoitohankkein. Näiden rahoitus perustuu Kestävän metsätalouden rahoituksesta annettuun lakiin (Kemera).

 
 
 

METSO-ohjelman tavoitteena on turvata ympäristötuella ja luonnonhoitohankkein metsien monimuotoisuutta vuoteen 2025 mennessä 82 000 hehtaarilla.

Vuosina 2008-2014 Kemeralla on rahoitettu ympäristötukikohteita yhteensä 32 656 hehtaaria. Samana aikana luonnonhoitohankkeissa on tehty luonnonhoidon toteutusta 3 953 hehtaarille ja maastosuunnittelua 11 485 hehtaarille. Tarkemmin Metsäkeskuksen METSO-toteutustsa on esitetty alla olevissa taulukoissa ja kuvissa.

Suomen metsäkeskuksella on ELY-keskusten kanssa ns. METSO-kohteiden välityssopimus, jonka puitteissa metsäkeskus on välittänyt vuosina 2008-2014 suojelualueiksi yhteensä 535 kohdetta pinta-alaltaan 5 351 hehtaaria. Näin metsäkeskus on edesauttanut myös ELY-keskusten METSO-toteutusta.

Lisätietoja

Luonnonhoito 

METSO-ohjelman luontokohteet

Ympäristötukisopimusten pinta-alat (ha) elinympäristöittäin METSO-kaudella vuosina 2008–2014.

Ympäristötukisopimusten pinta-alat (ha) vuosina 2008–2014 Suomen metsäkeskuksen alueilla
 
Ra = Rannikon metsäkeskus, L-S = Lounais-Suomi, H-U = Häme-Uusimaa, Ka-S = Kaakkois-Suomi, Pi = Pirkanmaa, E-S = Etelä-Savo, E-P= Etelä- ja Keski-Pohjanmaa, K-S = Keski-Suomi, P-S = Pohjois-Savo, P-K = Pohjois-Karjala, Ka = Kainuu, P-P = Pohjois-Pohjanmaa, La = Lappi.
Vuosina 2008–2014 rahoitettujen METSO–elinympäristöjen luonnonhoitotöiden vaikutuspinta-alat (ha).


METSO-ohjelmaa toteuttavien luonnonhoitohankkeiden toteutuspinta-alat vuosina 2008–2014 Suomen metsäkeskuksen alueilla

 
* Hankkeessa kohteena useita elinympäristötyyppejä, toimenpiteet sisältävät mm. monimuotoisuuspoltot. Ra = Rannikon metsäkeskus, L-S = Lounais-Suomi, H-U = Häme-Uusimaa, Ka-S = Kaakkois-Suomi, Pi = Pirkanmaa, E-S = Etelä-Savo, E-P= Etelä- ja Keski-Pohjanmaa, K-S = Keski-Suomi, P-S = Pohjois-Savo, P-K = Pohjois-Karjala, Ka = Kainuu, P-P = Pohjois-Pohjanmaa, La = Lappi.