Hae:
Etusivu » METSO on vapaaehtoista suojelua » Elinympäristöt

ElinympäristötMETSO-ohjelmalla pyritään suojelemaan metsäisiä elinympäristöjä, jotka ovat erityisen arvokkaita monimuotoisuuden kannalta. Näitä elinympäristöjä on Suomessa arvioitu olevan kymmenen.

Arvokas elinympäristö on monimuotoinen rakennepiirteiltään ja lajistoltaan: siellä on erikokoisia ja -lajisia puita sekä erilaista aluskasvillisuutta ja muuta lajistoa. Esimerkiksi runsaat käävät, kolopuissa pesivät linnut ja nisäkkäät, kookkaat muurahaispesät, puiden runkojen ja maapuiden sekä oksaston runsas jäkälä- tai sammallajisto kertovat metsän luontoarvoista. Monimuotoisuutta kuvaa usein se, että metsässä on lahoavaa tai palanutta puuta, jota ei ole korjattu pois.

Monimuotoinen metsä on erinomainen elinympäristö eläimille ja kasveille. Tällaisissa metsissä voi esiintyä myös uhanalaisia lajeja. Kauniit maisemat ja ulkoiluun sopiva maasto lisäävät myös ihmisen hyvinvointia.

Jokaiselle metsäiselle elinympäristölle on tehty luonnontieteelliset valintaperusteet , joiden avulla valitaan METSO:on sopivat alueet. 

Valintaperusteet esitellään kunkin elinympäristön esittelyn yhteydessä.

Lue lisää: