Hae:
Etusivu » METSO on vapaaehtoista suojelua » Elinympäristöt » Kalkkikalliot

KalkkikalliotKalkkikallioiden ja ultraemäksisten maiden metsät ovat harvinaisia. Kalkkikallioiden maaperän happamuus on alhainen ja ne ovat runsasravinteisia. Tästä johtuu se, että kalkkikallioiden lajisto on usein monipuolinen ja poikkeaa tavallisten kallioiden lajistosta. Myös metsäkasvillisuus poikkeaa tavanomaisten havumetsien kasvillisuudesta.

Kalkkikallioiden kasvipeitteestä huomattavan osan muodostavat niin sanotut kalkinvaatija- ja kalkinsuosijalajit. Kalkkikallioilla on avoimia elinympäristöjä kuten kallioketoja, sekä valoisia puustoisia elinympäristöjä kuten kuivia lehtoja. Myös varjoisat latvukseltaan sulkeutuneet havumetsät ja suojaiset kosteat seinämäpinnat ovat kalkkikallioiden elinympäristöjä.

Ultraemäksiset kalliot, lähinnä serpentiniittikalliot, ovat ravinnetaseeltaan poikkeavia kasvupaikkoja. Niiden kasvillisuus on niukkaa ja yleensä lajistoltaan ympäristöstään selvästi poikkeavaa. Puusto kasvaa ultraemäksisillä kallioilla ja maaperillä tavallisesti kituliaasti.

Esiintyminen:

Kalkkikiviesiintymiä on paikoin koko maassa, mutta runsaimmat esiintymisalueet ovat selvästi keskittyneet Lounais-Suomeen, Pohjois-Savoon, Pohjois-Karjalaan, Pohjois-Pohjanmaalla Kiimingin seutuun, Kainuun vaarajaksolle, Tornion ja Tervolan seudulle (Lapin kolmio), Pohjois-Kuusamoon, Kittilään sekä Pelkosenniemen ja Sallan seudulle.

Ultraemäksiset serpentiniittikalliot ovat Suomessa harvinaisia painottuen Itä-Suomeen ja Keski-Lappiin. Kaikki kalkkikalliot ja ultraemäksiset kalliot metsineen sekä niihin liittyvien muiden kalkkivaikutteisten elinympäristöjen monimuotoisuuden turvaaminen on koko maassa tärkeää.

Ensisijaiset elinympäristöt:

  • Kalkkikallioiden ja -maapohjien metsät sekä perinneympäristöt
  • Ultraemäksisten kallioiden ja maaperien metsät
  • Tiedossa olevat kalkkikallioiden ja ultraemäksisten elinympäristöjen uhanalaisten lajien esiintymät

Luonnonhoitoa vaativat tai rakennepiirteiltään kehittyvät kohteet:

  • Kalkkivaikutteiset tai ultraemäksiset metsät elinympäristöt ja kalliot joiden puustoa voidaan harventaa ja alikasvosta raivata pintakasvillisuuden elinvoimaisuuden turvaamiseksi