Hae:
Etusivu » METSO on vapaaehtoista suojelua » Elinympäristöt » Maankohoamisrannikko

MaankohoamisrannikkoMaankohoamisrannikon monimuotoisuuskohteisiin kuuluvat metsien ja soiden kehityssarjat, merestä kuroutuvat lahdet ja pikkujärvet lähimetsineen, rantaniityt ja luhdat sekä puustoiset perinneympäristöt. Maan kohotessa metsien puulajisuhteet, pohjakasvillisuus sekä myös kasvupaikkatyypit muuttuvat voimakkaasti.

Ominainen piirre maankohoamisrannikon metsien ja soiden kasvillisuusseurannolle eli sukkessiolle on ajan myötä tapahtuva maaperän huuhtoutumisen tai turvekerroksen paksuuntumisen aiheuttama karuuntuminen. Eri kehitysvaiheessa olevat metsät ja suot ovat Itämeren pohjoisosille ominaisia, ainutlaatuisia luontotyyppejä, joiden säilyminen ja muodostuminen johtuu täysin maankohoamisesta.

Monimuotoisuuden kannalta tärkeät kohteet ovat soiden ja metsien muodostamia kokonaisuuksia. Metsän eri kehitysvaiheet ovat kytkeytyneet maaperään ja paikallisiin pinnanmuotoihin ja niissä on usein muita maankohoamisrannikolle ominaisia luontotyyppejä.

Ensisijaiset elinympäristöt:

  • Maankohoamisrannikon metsien luonnontilaiset kehityssarjat
  • Soiden ja metsien muodostamat luonnontilaiset kehityssarjat
  • Yksittäiset, monimuotoisuudelle merkittävät maankohoamisrannikon elinmpäristöt: lehdot, vanhat ja lahopuustoiset kangasmetsät, luonnontilaiset metsien ja soiden kehityssarjojen osat, metsäluhdat ja puustoiset suot, vesitaloudeltaan luonnontilaisten soiden lähimetsät, pienvesien lähimetsät, puustoiset perinneympäristöt, harjujen ja dyynimetsien paahdeympäristöt.

Luonnonhoitoa vaativat tai rakennepiirteiltään kehittyvät kohteet:

  • Maankohoamisrannikon puustoiset perinneympäristöt ja rantaniityt
  • Vesitaloudeltaan muuttuneet metsät ja suot, joiden vesitalous voidaan entisöidä

Esiintyminen:

Maankohoaminen vaikuttaa rannikon metsien ja soiden rakenteeseen Saaristomerta ja Suomenlahtea myöten, mutta maankohoamisrannikon luonto on edustavimmillaan Perämeren ja Merenkurkun alueella. Vain tältä seudulta voidaan löytää METSO-ohjelmaan kattavia metsä- ja suoelinympäristöjen kehityssarjoja.

Yksittäisiä eri kehitysvaiheissa olevia metsä- ja suokohteita sekä pienvesien lähimetsiä esiintyy etelärannikolla asti.