Hae:
Etusivu » METSO on vapaaehtoista suojelua » Elinympäristöt » Muut kalliot, jyrkänteet ja louhikot

Muut kalliot, jyrkänteet ja louhikotMETSO-kohteisiin kuuluvat myös muut monimuotoisuudelle merkittävät metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot. Sopivia ovat sellaiset kallioiden lakimetsät, jyrkänteiden alustan lähimetsät ja louhikoiden lähimetsät, joissa on merkittävän monimuotoisia puuston rakennepiirteitä tai uhanalaisten lajien tiedossa olevia esiintymiä.

Monimuotoisuudelle merkittävät metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot muodostavat usein myös elinympäristöverkostoja muiden METSO-elinympäristöjen kanssa.

Ensisijaiset elinympäristöt:

  • Kalliometsät joiden puusto on vanhaa ja luonnontilaista
  • Kalliojyrkänteiden tai metsäisten louhikoiden välittömät lähimetsät joissa puusto on rakennepiirteiltä tai lajistoltaan monimuotoiset
  • Pinnanmuodoiltaan ja elinympäristötyypeiltään pienipiirteisesti vaihtelevat kalliometsäalueet
  • Metsäiset kalliot, jyrkänteet ja louhikot joissa on valtakunnallisesti uhanalaisten lajien elinvoimaisia esiintymiä

Luonnonhoitoa vaativat tai rakennepiirteiltään kehittyvät kohteet:

  • Elinympäristöverkoston osana kehitettävä kalliometsäalue, jossa on pinnanmuotojen ja elinympäristöjen vaihtelua
  • Lohkareiset ja kivikkoiset metsät joiden puusto jätetään luonnontilaistumaan tai joihin tuotetaan lahopuuta

Esiintyminen:

Avokalliot, louhikot ja jyrkänteet ovat usein paikallisesti keskittyneitä, jolloin ne voivat olla hyödynnettävissä elinympäristöverkostojen suunnittelussa. Jyrkänteisiä kalliometsäverkostoja voidaan kehittää jyrkänteiden alusmetsien ja kalliometsäkohteiden muodostaman tukiverkoston avulla. Kallioiden ja louhikkojen metsien sekä jyrkänteiden alusmetsien turvaaminen keskitetään METSO-alueelle.