Hae:
Etusivu » METSO on vapaaehtoista suojelua » Elinympäristöt » Puustoiset perinneympäristöt

Puustoiset perinneympäristötPuustoiset perinnebiotoopit eli perinneympäristöt ovat syntyneet perinteisen karjatalouden ja kaskeamisen, lehdesniittytalouden, laiduntamisen ja heinänteon seurauksena. Erilaiset metsän ja niityn välimuodot metsälaitumista hakamaihin ja lehdesniittyihin ovat puustoisia perinneympäristöjä. Niille on tyypillistä harva puusto, lehtipuustoisuus ja niittymäisten kasvillisuuslaikkujen esiintyminen.

Puustoisissa perinneympäristöissä on usein lahovikaisia lehtipuita. Kaskeamisen myötä muodostuneet runsaskoivuiset ja vanhapuustoiset metsät voivat olla monimuotoisuuden kannalta merkittäviä runsaslahopuustoisia kangasmetsiä.

Tällaisten ympäristöjen ylläpito edellyttää jatkuvaa luonnonhoitoa, kuten alikasvoksen raivausta, heinän niittoa ja varsinkin laidunnusta.

Esiintyminen:

Puustoisten perinneympäristöjen hoito on usein mielekästä keskittää kohteisiin, joissa on myös hoidettuja avoimia perinneympäristöjä.

Lajistoltaan arvokkaiden puustoisten perinneympäristöjen hoitoon voi saada Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman maatalouden ympäristötuen erityistukea. Perinneympäristöjen alkuraivaukseen ja aitaukseen sekä alueellisiin hankkeisiin voi saada ei-tuotannollisten investointien tukea.

METSO-ohjelmassa voidaan edistää maatalouden tukijärjestelmien piiriin kuulumattomien puustoisten perinneympäristöjen kunnostusta ja hoitoa.

Ensisijaiset elinympäristöt:

  • Lajistoltaan monipuoliset hakamaat ja metsälaitumet
  • Puustoisten ja avoimien perinneympäristöjen muodostamat aluekokonaisuudet
  • Puustoiset perinneympäristöt joissa on valtakunnallisesti uhanalaisten lajien elinvoimaisia esiintymiä

Luonnonhoitoa vaativat tai rakennepiirteiltään kehittyvät kohteet:

  • Metsittyneet perinneympäristöt joista on kunnostus- ja luonnonhoitotoimenpitein mahdollista kehittää lajistollisesti monipuolinen harvapuustoinen perinneympäristö

Lue lisää perinneympäristöjen hoidosta Suomen ympäristökeskuksen sivuilta.