Hae:
Etusivu » METSO on vapaaehtoista suojelua » METSO:n seurantatyöryhmä

METSO:n seurantatyöryhmä

METSOn seurantatyöryhmän kokoonpano 2014-2016. Työryhmä voi lisäksi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita kuultaviksi. Työryhmän tehtävänä on toimia yhteistyöelimenä eri tahojen välillä METSOn toteuttamisessa, käsitellä vuosittain yhteenveto ohjelman etenemisestä, seurata METSOn toteutuksen ja ekologisten, taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten väliarviointeja sekä tehdä METSO-ohjelmaa tunnetuksi.

Mikko Kuusinen
 puheenjohtaja Ympäristöministeriö
Ville Schildt
 varapuheenjohtaja Maa- ja metsätalousministeriö
Anne Antman
 jäsen Natur och Miljö rf
Erkki Eteläaho 
jäsen
METO – Metsäalan asiantuntijat ry
Päivi Gummerus-Rautiainen jäsen
Ympäristöministeriö
Sirkka Hakalisto jäsen
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Nina Långstedt  
jäsen
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC
Inka Musta jäsen
Metsäteollisuus ry
Markus Nissinen
jäsen
MTK Metsälinja
Rauno Numminen
jäsen
Etämetsänomistajien Liitto ry
Antti Otsamo
jäsen
Metsähallitus metsätalous
Jussi Päivinen 
jäsen
Metsähallitus luontopalvelut
Lea Pöyhönen
jäsen
Kuopion kaupunki
Lauri Saaristo
jäsen
Tapio Oy
Virpi Sahi
jäsen
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Matti Seppälä
jäsen
Suomen metsäkeskus
Lauri Taro
jäsen
Valtiovarainministeriö
Annukka Valkeapää jäsen
WWF Suomi
Stefan Borgman
varajäsen Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC
Marja-Liisa Hintsanen varajäsen
Metsähallitus luontopalvelut
Lea Jylhä varajäsen MTK Metsälinja
Maarit Kaukonen varajäsen Metsähallitus metsätalous
Armi Liinamaa varajäsen Valtiovarainministeriö
Saara Lilja-Rothsten varajäsen Tapio Oy
Maarit Loiskekoski
varajäsen Ympäristöministeriö
Katja Matveinen-Huju
varajäsen Maa- ja metsätalousministeriö
Bernt Nordman varajäsen Natur och Miljö rf
Ilpo Puputti
varajäsen METO - Metsäalan asiantuntijat ry
Miira Riipinen varajäsen Suomen Kuntaliitto
Tomi Salo
varajäsen Metsäteollisuus ry
Keijo Savola varajäsen Suomen luonnonsuojeluliitto ry
Auli Suvanto
varajäsen Pirkanmaan ELY-keskus
Jaakko Temmes
varajäsen Etämetsänomistajien Liitto ry
Seija Tiitinen-Salmela varajäsen Suomen metsäkeskus
Petteri Tolvanen
varajäsen
Suomen WWF ry
Saija Kuusela
pysyvä asiantuntija
Suomen ympäristökeskus
Kimmo Syrjänen
pysyvä asiantuntija Suomen ympäristökeskus
Susanna Anttila
työryhmän sihteeri
 Suomen ympäristökeskus
Terhi Koskela
työryhmän sihteeri
Luonnonvarakeskus