Hae:

18.02.2015 | Uutta tietoa metsän erirakenteiskasvatuksesta – häiriödynamiikkahankkeen tuloksia

Pintakasvillisuus voi rehevöityä ja haitata taimettumista pienaukoillakin, jos kasvupaikka on viljava ja aukot isoja. Asiaa inventoimassa Margot Downey ja Sauli Valkonen Luonnonvarakeskuksesta.
Mitä tiedämme metsien luontaista kehitystä mukailevista käsittelytavoista? Mitä hyötyä niistä on? Toimivatko pienipiirteiset menetelmät käytännössä?

Tervetuloa seminaariin, jossa näihin kysymyksiin vastataan tutkimuksen ja kokemuksen perusteella. Seminaari tarjoilee uusimmat tutkimustulokset ja käytännön kokemukset menetelmien soveltamisesta häiriödynamiikkahankkeen kahdella laajalla tutkimusalueella. Seminaari on tarkoitettu kaikille metsistä ja metsänhoidosta, metsäluonnosta ja ekosysteemipalveluista kiinnostuneille.
 
Seminaarin järjestää Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) tutkimushanke ”Metsien luontaiseen häiriödynamiikkaan perustuvat käsittelymallit”. Hanketta koordinoi Luonnonvarakeskus (Luke) ja mukana ovat Metsähallitus, Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot sekä Metsäteho.
 

Aika:  21.4.2015
Paikka: Sokos Hotel Vantaa, Tikkurila

Osoite:  Hertaksentie 2, 01300 Vantaa
 
Ilmoittaudu 7.4.2015 mennessä
Ilmoittaudu

Tutustu ohjelmaan
 
Lisätiedot
Sauli Valkonen, Luonnonvarakeskus (Luke), Sauli.Valkonen(@)luke.fi, puh. 040 801 5507
Erkki Hallman, Metsähallitus, Erkki.Hallman(@)metsa.fi, puh. 0400 221 641