Hae:

23.02.2015 | Vapaaehtoinen METSO-ohjelma innostaa metsien suojeluun

Suojelualueet edistävät monin tavoin kansalaisten hyvinvointia. Valtaosa METSO-ohjelman kohteista on runsaslahopuustoisia kangasmetsiä.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) tavoitteena on pysäyttää metsäluonnon köyhtyminen. Ohjelmaa edistetään vapaaehtoisin keinoin, mistä sitä on kiitetty. Viime aikoina julkisuudessa on keskusteltu tavasta tilastoida ja laskea valtionmetsien METSO-kohteita osaksi ohjelman tavoitteita. Lisäksi on pohdittu, tulisiko myös soidensuojeluohjelma toteuttaa vapaaehtoisella suojelulla METSOn tavoin. Kokemuksia vapaaehtoisesta suoluonnon suojelusta kerätään vuoden 2015 aikana.
”Metsien osalta vapaaehtoinen suojelu on menestystarina. METSO on merkittävästi edistänyt ympäristö- ja metsäalan yhteistyötä ja saavuttanut sidosryhmien laajan hyväksynnän. Huomionarvoisinta METSOssa on kuitenkin sen suosio maanomistajien keskuudessa,” toteaa projektipäällikkö Kimmo Syrjänen Suomen ympäristökeskuksesta.
METSO-ohjelmassa kehitetään suojelualueverkostoa sekä perustamalla uusia suojelualueita että kunnostamalla heikentyneitä ekosysteemejä, kuten perattuja metsäpuroja tai ojitettuja korpia.
Ohjelma on kohdistettu Lapin eteläpuolisiin yksityisomistuksessa oleviin metsiin, joiden suojelupinta-ala on vielä hyvin alhainen.

METSO-ohjelma on saavuttanut maanomistajien luottamuksen: ohjelmaan tarjotaan runsaasti luonnon monimuotoisuuden kannalta laadukkaita metsiä. METSOn suojelukeinoista suosituin on yksityisen suojelualueen perustaminen, jossa maanomistajalle korvataan puuston arvo ja alue jää maaomistajalle, mutta sitä ei voi enää käyttää puuntuotantoon. Korvaus on yksityisen suojelualueen perustamisen yhteydessä verovapaa. Lue koko tiedote Suomen ympäristökeskuksen sivuilta.