Hae:

01.09.2015 | Luonnonhoidon koulutusta metsänomistajille ja metsäpalveluita tarjoaville yrittäjille

Luonnonhoidon alueelliseen kohdentamiseen panostetaan Suomen metsäkeskuksen ja Tapio Oy:n yhteisellä hankkeella: Kasvua ja vaikuttavuutta METSO-luonnonhoitoon. Tavoitteena on viedä luonnonhoidon koulutus ja arkiset käytännöt sinne, missä luonnonhoidon palveluita tarjoavat yritykset ja muut toimijatkin jo ovat, eri alueille ympäri Suomen.

Hankkeen tavoitteista ja keinoista kertoi Lauri Saaristo Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta metsäretkellä, jonka järjesti Tieto ja vuorovaikutus monimuotoisuuden kohdentamisen tueksi METSO tutkimushanke.  Joensuun ympäristössä retkeili toukokuussa 2015 noin 40 metsäalan asiantuntijaa, metsänomistajaa ja muita kiinnostuneita.

 
 
 


- Metsäluonnon tila on heikentynyt ja tähän yksi ratkaisu on luonnonhoito. Metsänomistajaa voi palvella myös luonnonhoidon palveluilla, kertoo Lauri Saaristo Tapiosta.

Luonnonhoidon kehittämishankkeessa järjestetään metsänomistajille ja heitä palveleville toimijoille koulutusta.

1) Metsänomistajien luonnonhoidon koulutukset

12.9.2015 Nilsiä, yhteyshenkilö Jarmo Laitinen, Suomen metsäkeskus
19.9.2015 Siikainen, yhteyshenkilö Jarmo Uimonen, Suomen metsäkeskus
19.9.2015 Oulu, yhteyshenkilö Irmeli Ruokanen, Suomen metsäkeskus
26.9.2015 Savonlinna, yhteyshenkilö Seppo Ollikainen, Suomen metsäkeskus
3.10.2015 Lahti, yhteyshenkilö Jouni Rantala, Suomen metsäkeskus

Ota yhteyttä lähimmän koulutustilaisuuden yhteyshenkilöön vaikkapa sähköpostilla: etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi.

2) Koulutustilaisuudet metsän- ja luonnonhoidon palveluja tarjoaville organisaatioille, toimijoille ja urakoitsijoille


Koulutuksen tavoitteena on kasvattaa osallistujien osaamista osallistua luonnonhoitohankkeen hakuun ja toteutukseen.

Tilaisuuksissa esitellään hankehakumenettely ja perehdytään yleisimpiin
elinympäristöjen hoito-, kunnostus- ja ennallistamistöihin sekä vesiensuojeluhanketöihin.

17.9.2015 Pohjois-Savo, yhteyshenkilö Jarmo Laitinen, Suomen metsäkeskus
1.10.2015 Lounais-Suomi, Siikainen, yhteyshenkilö Jarmo Uimonen, Suomen metsäkeskus

Ilmoittaudu 7.9. mennessä Suomen metsäkeskuksen nettisivujen kautta -> Haku -> Koulutukset

Testi, tutustumiskohteet ja esite

Koulutuksen tueksi tuotetaan esite luonnonhoidon töiden tekemisestä ja omaa osaamistaan voi testata nettitestillä, johon voi ilmoittautua hankkeen koulutustilaisuuksissa. 

Tutustu esitteeseen metsonpolulla.

Lisäksi Metsäkeskuksen palvelualueille perustetaan luonnonhoidon tutustumiskohteet, jossa voi tutustua luonnonhoitohankkeissa tehtäviin töihin. Kohteita käytetään ensi kertaa hyödyksi syyskuussa metsänomistajille ja toimijoille tarkoitetuissa luonnonhoidon neuvontatilaisuuksissa.

Kasvua ja vaikuttavuutta METSO luonnonhoitoon


Hankkeen tavoitteena on luoda kasvua ja parantaa vaikuttavuutta METSO-ohjelman toteutukseen liittyviin luonnonhoitotöihin vuosina 2014-2016 keskittämällä erityishuomio luonnonhoidon alueelliseen käytännön kehittämiseen.

Tavoitteeseen päästään
(1) varmistamalla alueellisten luonnonhoidon toteutusohjelmien valmistuminen METSO-alueelle vuoden 2016 loppuun mennessä
(2) lisäämällä keinoja luonnonhoitopalvelun tuottajien osaamisen kehittämiseen
(3) kehittämällä Zonation-analyysien hyödyntämistä alueellisen luonnonhoidon kohdentamisen tueksi sekä
(4) lisäämällä metsänomistajien ja metsätalouden toimijoiden tietoa METSO-elinympäristöjen hoidosta ja kunnostuksesta.
Hanke saa rahoituksensa MMM:n valtakunnallisista luonnonhoidon kehittämisvaroista.

Lisätietoja

Lauri Saaristo, Tapio Oy, puh. 040 573 9168
Matti Seppälä, Suomen metsäkeskus, puh. 050 314 0378