Hae:

22.10.2015 | Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) yhteistoimintaverkostojen haku avautunut

Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö julistavat avoimen haun metsien monimuotoisuuden yhteistoimintaverkostoille. Verkostohankkeiden tavoitteena on sovittaa yhteen monimuotoisuuden turvaaminen ja metsien muut käyttömuodot yhteistyössä metsänomistajien, metsä- ja ympäristöviranomaisten sekä muiden METSO-ohjelman sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on myös uusien toimintamallien tuottaminen ja levittäminen.

Hakemukset pyydetään toimittamaan viimeistään 31.12.2015 klo 16.15.


Nyt valittavissa hankkeissa edistetään mm. luontoarvojen kestävään hyödyntämiseen liittyvää biotaloutta ja/tai uudenlaisia metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamistapoja. Hakemuksia toivotaan esimerkiksi seuraavista aihepiireistä:
  • Markkinalähtöiset mekanismit metsien luontoarvojen ja ekosysteemipalveluiden turvaamisessa
  • Monimuotoisen metsäluonnon tuntemuksen ja arvostuksen lisääminen
Päätös vuoden 2016 määrärahoista tehdään helmikuun loppuun 2016 mennessä. Hankkeet voivat alkaa aikaisintaan huhtikuussa 2016. Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö pidättävät oikeuden olla rahoittamatta yhtään hanketta. Hankkeita voidaan rahoittaa myös haettua pienemmällä summalla.

Tutustu METSO-yhteistoimintaverkostoihin metsonpolulla.

Lue lisää ja lataa hakuilmoitus ja hakulomake.

Lisätietoja
Projektipäällikkö Saija Kuusela, Suomen ympäristökeskus, p. 040 6722 751, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Neuvotteleva virkamies Maarit Loiskekoski, ympäristöministeriö, p. 050 3474 663, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö, p. 040 7210 687, etunimi.sukunimi@mmm.fi