Hae:

30.10.2015 | Kolme suomalaista mallia terveysmetsäksi

Sipoossa. Kuva: Marko Leppänen.
Tutkimusten kautta on saatu näyttöä siitä, että säännöllisellä luonnossa liikkumisella on vaikutus hyvinvointiimme (Tyrväinen et al. 2014). 

Metso-yhteistoimintaverkoston Terveysmetsä -hankkeessa suunnitellaan toimintamalleja erilaisille kohderyhmille luonnon tutkittujen hyvinvointivaikutusten hyödyntämiseen.

Maailmalla Tohtori Metsää hyödynnetään jo. Esimerkiksi Japanissa on jo kymmeniä sertifioituja terveysmetsiä ja Englannissa tuhansia ihmisiä on kannustettu terveyskävelyille - walking for health - ohjelmassa.

Kolme kohdetta, kolme kohderyhmää

Sipoossa  terveysmetsäretkille osallistuvat kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat. Sipoon terveyskeskuksen henkilökunta on aktiivinen suunnittelutyössä johtavan lääkärin Anders Mickoksen johdolla. Retkiä suunnitellaan ja toteutetaan eri puolilla kuntaa.

Terveysmetsäretkillä muun muassa rentoudutaan, harjoitetaan aisteja, havainnoidaan luontoa ja opitaan luonnossa selviytymisen taitoja.

Muita kohteita hankkeessa ovat muun muassa Kylpyläkartano Kaisankoti, jossa palveluja kehitetään kuntoutujille sekä matkailijoille vuonna 2016 avautuva Vallisaari.

 
 
 


Terveysmetsä -yhteistoimintaverkostohanke toimii vuosina 2014-2016. Hanketta vetää
yrittäjä ja biologi Adela Pajunen yrityksensä Luonnontien kautta.

Mukana ovat Luke, THL, Metsähallitus, Tapio, Kylpyläkartano Kaisankoti ja
Sipoon kunta.

Seuraa hankkeen edistymistä:
www.luonnontie.fi/terveysmetsa

Lisätiedot:
Adela Pajunen, adela.pajunen(a)luonnontie.fi

Tyrväinen, L., Korpela, K. & Ojala, A. 2014. Luonnon virkistyskäytön terveys- ja hyvinvointihyödyt. Julkaisussa: Tyrväinen, L., Kurttila, M., Sievänen, T. & Tuulentie, S. (toim.). Hyvinvointia metsästä. SKS, Helsinki. Kirjokansi 90: 48-58.

Valokuvat: Marko Leppänen