Hae:
Etusivu » Hankkeet » METSO-tutkimus

METSO-tutkimus

METSO-ohjelmaa tukevaa tutkimusta rahoitetaan useamman eri tutkimuskokonaisuuden kautta. Tutkimusta suoritetaan pääasiassa yliopistoissa, eri tutkimuslaitoksissa ja Luonnontieteellisessä keskusmuseossa.
METSO-tutkimusta talousmetsissä
Maa- ja metsätalousministeriön rahoittama METSO-yhteistutkimus tuottaa tärkeää tietoa talouskäytössä olevien metsien luontoarvoista ja METSO-ohjelman toimenpiteiden tehosta. Meneillään oleva kolmivuotinen METSO-tutkimushanke ”Tieto ja vuorovaikutus monimuotoisuuden turvaamisen kohdentamisen tueksi” pyrkii ratkomaan METSOn kohdentamisen haasteita mm. kehittämällä monimuotoisuusneuvontaa.

Lue lisää tiedotteesta ja hankkeen kotisivuilta.

Päättyneet hankkeet
Yhteistutkimushankkeet ministeriön sivuilla

PUTTE – tuntemattomien metsälajien jäljillä

Ympäristöministeriön rahoittama Puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelma (PUTTE) on osa METSO-tutkimuskokonaisuutta. PUTTE-ohjelmassa selvitellään Suomen metsälajien määrää, levinneisyyttä ja taksonomiaa, sekä pureudutaan heikosti tunnettujen lajien elintapojen tutkimukseen.

Laaja tietopaketti PUTTE-ohjelmasta.

Luken METSO-tutkimus

Luonnonvarakeskus (Luke) tuottaa tutkimustietoa mm. METSO-ohjelman seurantaan. Luken kolme METSO-tutkimushanketta tuottavat ohjelman kehittämistä varten ajantasaista tietoa muun muassa METSO-elinympäristöistä, toimenpiteiden toimivuudesta, eri toimijatahojen näkemyksistä ja ohjelman kehitystarpeista.

Luken METSO-tutkimuksen verkkosivut

Lisätietoja METSO-tutkimuksesta:

Projektipäällikkö Saija Kuusela, Suomen ympäristökeskus, puh. 040 6722 751, saija.kuusela(at)ymparisto.fi

Tutkija Terhi Koskela, Luonnonvarakeskus, puh 029 532 5146, terhi.koskela(at)luke.fi