Hae:
Etusivu » Hankkeet

Hankkeet

Hankkeet -sivuille on koottu materiaalia, josta on hyötyä erityisesti METSO-ohjelman parissa työskenteleville asiantuntijoille. Kaikki sivuilta löytyvä materiaali on tarkoitettu vapaasti METSOn toteuttajien ja sidosryhmien käyttöön.
 

 

Tutkimus on tärkeä osa METSO-ohjelmaa. METSOn tutkimus- ja kehityshankkeet tuottavat tietoa muun muassa siitä, paljonko meillä on metsässä eläviä lajeja, minkälaisia elinympäristöjä ne tarvitsevat ja miten erilaiset metsänkäyttötavat niihin vaikuttavat.

Hankkeet tuottavat monipuolista tietoa METSO-ohjelman seurantaan ja arviointiin. Hankkeissa tutkitaan esimerkiksi monimuotoisuuden turvaamisen keinovalikoiman ekologista ja taloudellista tehokkuutta, ja selvitetään metsänomistajien ja ohjelman toteuttajien näkemyksiä keinovalikoiman toimivuudesta.

Ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön rahoittamissa METSOn toteutusta tukevissa tutkimus- ja kehityshankkeissa on vuosittain rahoitusta yhteensä noin kaksi miljoonaa euroa.