Hae:
Etusivu » Hankkeet » METSO-yhteistoimintaverkostot

METSO-yhteistoimintaverkostot

METSO-yhteistoimintaverkostoissa metsien suojelu, hoito ja muu käyttö sovitetaan yhteen. Verkostot perustuvat metsänomistajien, ELY-keskuksten, Suomen metsäkeskuksen alueyksiköiden sekä METSOn eri sidosryhmien yhteistyöhön. Verkostojen muodostaminen ja niihin liittyminen on vapaaehtoista. Verkoston avulla voidaan esimerkiksi ylläpitää metsämaisemaa, kehittää metsien virkistyskäyttöä tai edistää erilaisten metsäisten elinympäristöjen luonnonhoitoa.
  • Verkostoilla turvataan toisiinsa kytkeytyvien metsien monimuotoisuutta ja kehitetään sen hyödyntämiseen liittyvää elinkeinotoimintaa.
  • Verkostot edistävät metsien monimuotoisuutta, taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä sekä uudenlaisia toimintatapoja, yhteistyötä ja vuorovaikutusta.
  • Verkostohanketta voi vetää esimerkiksi ympäristö- tai metsäalan organisaatio, kyläyhdistys, urheilu- tai metsästysseura tai muu paikallinen yhdistys. Verkostojen muodostaminen tai niihin liittyminen on vapaaehtoista.
  • Yhteistoimintaverkoston voi käynnistää, vaikka siihen osallistuvien metsänomistajien metsät eivät muodostaisi yhtenäistä aluetta. Verkostot voivat olla yhtä hyvin paikallisia tai sijaita usean kunnan alueella.

Ympäristöministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö rahoittavat yhteistoimintahankkeita METSO-ohjelman kautta. Rahoitusta on myönnetty mm. hankkeiden koordinointiin. Verkostohanke voi myös olla osa Euroopan unionin rahoittamaa hanketta tai maaseutuhanketta.


Käynnissä olevat yhteistoimintaverkostot


 Verkoston nimi
 Toteuttaja Kesto
 Monimuotoinen ja tervehdyttävä metsäluonto -
kolme terveysmetsän toimintamallia, tutustu nettisivuihin
 Luonnontie 2014-2016
 METSO tunnetuksi tuhansille maaseudun asujille, tutustu nettisivuihin
 Maa- ja kotitalousnaisten keskus
2014-2015
 Varpu - luonnonhoitoverkosto Vakka-Suomeen, tutustu nettisivuihin, tutustu nettisivuihin
 Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka (Leader Ravakka)
2014-2015
 Puustoisten perinneympäristöjen hoito luonnonlaiduntamisella, tutustu nettisivuihin
 WWF Suomi
 2012-2015


Päättyneet yhteistoimintaverkostohankkeet


Verkoston nimi
Toteuttaja Kesto
 Palojatkumo yksityismetsiin
 Metsänomistajien liitto Järvi-Suomi
 2012-2014
 Kun toimeen tartutaan" - kudotaan Hämeeseen luonnonhoitoverkko  Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä
 2012-2014
 Talous-METSO: Erirakenteinen metsänkasvatus METSO-kohteiden tukena kunnissa  Innofor Oy
 2012-2014
Koulumetsät arvoonsa - yhteistyöllä suojelua ja ympäristökasvatusta Suomen luonnonsuojeluliitto
2012-2013
Riistaa reunoilta Suomen riistakeskus
2011-2013
Ilmastonmuutos metsässä - rupilisko huippumalliksi, METSO turvaverkostoiksi  Pohjois-Karjalan ely-keskus
2010-2013
Metsätalouden luonnonhoidon yleissuunnittelu  Lounais-Suomen ely-keskus
2009-2012
Männikkömetsät ja rantojen raidat, Keski-Suomen yhteistoimintaverkosto  Suomen metsäkeskus, Keski-Suomen alueyksikkö 2009-2012
Samarbete i Storskogen  Suomen metsäkeskus, Rannikon alueyksikkö 2009-2012
Luonnonhoitoa liekillä
 Suomen metsäkeskus, Kaakkois-Suomen alueyksikkö 2009-2012
Tahkolta Kinahmin lehtoihin - lehtokeskuksesta vetovoimaa Tahkon matkailuun
 Suomen metsäkeskus, Pohjois-Savon alueyksikkö
2009-2012
Kuukkeli metsäluonnon suojelun monipuolistajana
 Suomen luonnonsuojeluliitto
2009-2011


Tutustu verkostoihin tarkemmin vasemmalla näkyvien hankeotsikoiden kautta.
Uutta sisältöä päivitetään näille sivuille hankkeiden edistyessä.

METSO-yhteistoimintaverkostoja on rahoitettu kolmesta hankehausta vuosina 2014, 2011 ja 2009. Hankekohtainen rahoitus vaihtelee 39 000 - 99 000 euron välillä koko hankkeen toiminta-aikana.

Huom! Lisätietoja yhteistoimintaverkostoja koskevista julkaisuista löydät täältä.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö, puh. 040 7210 687, ville.schildt(at)mmm.fi

Neuvotteleva virkamies Maarit Loiskekoski, ympäristöministeriö, puh.050 347 4663, maarit.loiskekoski(at)ymparisto.fi

Projektipäällikkö Saija Kuusela, Suomen ympäristökeskus, puh. 040 6722 751, saija.kuusela(at)ymparisto.fi


(Kikkaa karttaa, saat sen suuremmaksi)