Hae:
Etusivu » Hankkeet » METSO-yhteistoimintaverkostot » Koulumetsät arvoonsa – yhteistyöllä suojelua ja ympäristökasvatusta

Koulumetsät arvoonsa – yhteistyöllä suojelua ja ympäristökasvatusta

Hanke on päättynyt vuonna 2013.

Elokuussa 2014 Suomen luonnonsuojeluliitto julkaisi Koulumetsäoppaan, joka on ladattavissa liiton nettisivulta. Lataa tästä.

Koulumetsä-hankkeen tavoitteena on turvata koulujen ja päiväkotien lähimetsiä, joilla on ympäristökasvatuksen kannalta merkittäviä sosiaalisia arvoja sekä luonto- ja virkistysarvoja. Samalla tavoitteena on nykyistä paremmin tunnistaa koulutuksen ja kasvatuksen kannalta arvokkaita metsiä ja edistää näiden arvojen huomioimista päätöksenteossa.Lisäksi lähimetsien hyödyntämiseen koulujen ja päiväkotien opetustoiminnassa kannustetaan tarjoamalla valmiita toimintaideoita ja ohjelmaa yhdessä hankkeen yhteistyökumppaneiden kanssa.

Koulujen lähimetsien turvaamiseksi ja tunnistamiseksi kehitetään oma arvonimi ja konsepti metsien ympäristökasvatuksellisten ja luontoarvojen tunnustamiseksi. Yhteistyössä koulujen, kuntien ja mahdollisten muiden maanomistajien kanssa on tavoitteena perustaa pilottikohteita eri puolelle Suomea, joille myönnetään ns. Koulumetsän arvonimi.

Pilottikohteiden kokemuksien avulla luodaan myös linjaukset koulujen ja päiväkotien, ympäristökasvatuksen ja luontoarvojen kannalta arvokkaiden metsäalueiden tunnistamiseksi sekä suositukset metsien huomioinnille ja hoidolle muussa suunnittelussa.

Metsien virkistys-, kasvatus-, ja koulutuskäyttö tunnistetaan METSO-ohjelmassakin metsän sosiaalikulttuurista arvoa lisäävänä tekijänä, mutta nämä arvot ovat harvoin konkreettisesti mukana metsäalueiden käytön suunnittelussa tai metsän suojelun tarvetta harkittaessa. Hankkeen avulla pyritään vahvistamaan luontoarvojen lisäksi metsien sosiaalisten arvojen huomiointia.

Hanketta vetää Suomen luonnonsuojeluliitto yhteistyössä Luonto-Liiton, Suomen ympäristökasvatuksen Seuran, Biologian ja maantieteen opettajien liiton, Kuntaliiton ja Suomen Ladun kanssa.

Koulut ja päiväkodit arvostavat metsäluontoa lähellään. Tutustu Koulumetsäkyselyn tuloksiin Suomen luonnonsuojeluliiton sivuilla (30.11.2012).

Koulumetsä -sivuilta löytyy Koulumetsäkyselyn raportti, "Tämä metsä on meille tärkeä" -kilpailutyöt ja muuta tietoa hankkeesta.

Lisätietoja:

Virpi Sahi
virpi.sahi(at)sll.fi
050 308 2457
www.sll.fi