Hae:
Etusivu » Hankkeet » METSO-yhteistoimintaverkostot » Kun toimeen tartutaan… – kudotaan Hämeeseen luonnonhoito-verkko! – yhteistoimintaverkosto Kanta- ja Päijät-Hämeessä

Kun toimeen tartutaan… – kudotaan Hämeeseen luonnonhoito-verkko! – yhteistoimintaverkosto Kanta- ja Päijät-Hämeessä

METSO-ohjelmassa uusien ympäristötukikohteiden hankintaan käytettävien rahojen osuus pienenee tulevaisuudessa ja määräaikaisten sopimusten uusimiseen kuluva rahoitus vastaavasti kasvaa.Kun uusien ympäristötukikohteiden hankintamahdollisuudet vähentyvät, elinympäristöjen hoito- ja kunnostus nousee nykyistä merkittävämmäksi keinoksi METSOn tavoitteiden toteutuksessa.  Lisäksi myös viimeaikainen tutkimus- ja asiantuntijatyö on korostanut luonnonhoidon merkitystä monien luontotyyppien hoidossa ja uhanalaisten lajien elinmahdollisuuksien turvaamisessa.

Osa METSO-elinympäristöistäkin suorastaan edellyttää ajoittaisia hoitotoimia, jos niiden ekologiset ominaispiirteet halutaan säilyttää.

Lähitulevaisuudessa vastuuta julkisrahoitteisesta METSO-luonnonhoitotyöstä pyritään laajentamaan ja saamaan mukaan enemmän erilaisia toimijoita kuten metsäpalveluyrittäjiä.

Kun toimeen tartutaan -hanke (2012-2014) pyrkii Hämeessä edistämään METSO-luonnonhoitoa rahoittajan, tilaajien ja tekijöiden yhteistyöllä. Lisäksi hanke tiedottaa, kouluttaa ja kannustaa alueen toimijoita kuten metsänomistajia, koneurakoitsijoita, metsäpalveluyrittäjiä, osuuskuntia ja talkooporukoita METSO-luonnonhoitotöiden tekoon, jotta luonnonhoidon jatkuvuus voitaisiin turvata. Toiminnan päämuotona ovat kaikille avoimet hoitodemonstraatiot ja teemapäivät, joissa tutustutaan tärkeimpien luonnonhoitotyölajien suunnitteluun ja toteutukseen maastokohteilla

Hankkeen tavoitteena on siis
-    yleisesti lisätä tietämystä ja kiinnostusta METSO-luonnonhoidon mahdollisuuksista

-    lisätä toimijoiden ammattitaitoa ja valmiuksia METSO-luonnonhoidon tekoon ja siten
o    turvata METSO-luonnonhoidon jatkuvuus
o    lisätä ja monipuolistaa alan yrittäjien työmahdollisuuksia
-    verkostoida tilaajat ja tekijät kiinteään yhteistyöhön

Hankkeen kotisivut

Hankkeen päätöstiedote

Lisätietoja:

Henrik Lindberg, Hämeen ammattikorkeakoulu/Evo, p. 03 646 5390, henrik.lindberg(at)hamk.fi