Hae:
Etusivu » Hankkeet » METSO-yhteistoimintaverkostot » Kuukkeli metsäluonnon suojelun monipuolistajana

Kuukkeli metsäluonnon suojelun monipuolistajana

 

Hanke on päättynyt vuonna 2011.

Suomen luonnonsuojeluliiton koordinoiman Kuukkeli metsäluonnon suojelun monipuolistajana - hankkeen tavoitteena on suojella paitsi itse kuukkelia lajina, myös kuukkelin elinympäristöjen muita lajeja ja uhanalaisia luontotyyppejä. Kuukkelikanta on taantunut voimakkaasti eteläisessä Suomessa ja hävinnyt paikoin kokonaan. Pohjois-Suomessa kuukkeli on yhä elinvoimainen laji.

Kuukkelihanke kattaa kuukkelin eteläisen levinneisyysalueen tärkeimmät alueet rannikolta itäiseen Suomeen.  Kuukkelin suosimat elinympäristöt kuten uhanalaistuneet korpimetsät, rämeet sekä kuusivaltaiset tiheät kangasmetsät ovat myös monien muiden lajien suosiossa. Niinpä kuukkeli indikoi hyvin metsäluonnon monimuotoisuutta ja sen suojelu edistää muidenkin metsälajien suojelua. Kuukkelin elinympäristöissä viihtyvät esimerkiksi monet harvinaistuneet sammal-, jäkälä- ja sienilajit, erilaiset pöllöt, kanalinnut ja haukat sekä kuukkelin kanssa samaa tahtia taantunut riekko.

Kuukkelihankkeessa hyödynnetään monipuolisesti METSOn eri keinoja sekä kehitetään uudenlaisia välineitä metsälajiston suojeluun. Koska kuukkeli kaipaa lisääntyäkseen yhtenäisiä metsäalueita, ovat pysyvästi suojellut alueet hankkeessa tärkeällä sijalla. Suojelualueen perustamisen ohella voidaan kuitenkin käyttää myös pehmeämpiä keinoja, kuten kuukkelin elinympäristöjen luonnonhoitoa. Metsäkeskukset vetävät kuukkelimetsien luonnonhoitoon keskittyviä hankkeita, joihin on saatavilla ympäristötukea. Hankkeissa pyritään palauttamaan kuukkelin suosimia elinympäristöjä luonnontilaisiksi.

Hankkeessa on mukana laaja ja innostunut yhteistyöverkosto, johon kuuluu julkisen sektorin toimijoita, järjestöjä sekä yrityksiä ja tietenkin suojelualueita tarjoavia metsänomistajia. Mukana hankkeessa ovat Metsäkeskus Tapio ja BirdLife Suomi sekä alueellisissa yhteistoimintaryhmissä Metsähallitus, Metsänomistajien liitto, ELY-keskusten ympäristöosastot, kohdealueiden metsäkeskukset, lintutieteelliset yhdistykset, Suomen luonnonsuojeluliiton piirit ja osa alueellisista metsänhoitoyhdistyksistä. Yrityspuolelta mukana ovat UPM-Kymmene, Tornator, Finsilva ja Innofor.

Linkkejä
Hankkeen esittely Suomen luonnonsuojeluliiton sivuilla

Lisätietoja
Hankkeen vetäjä Risto Sulkava, Suomen luonnonsuojeluliitto, p. 050 5602 113, etunimi.sukunimi@sll.fi

Kuva: Ari Aalto