Hae:
Etusivu » Hankkeet » METSO-yhteistoimintaverkostot » Männikkömetsät ja rantojen raidat

Männikkömetsät ja rantojen raidatHanke on päättynyt vuonna 2012.

Lue juttu hankkeen yhteenvedosta.

Keski-Suomen metsäkeskuksen vetämä Männikkömetsät ja rantojen raidat -yhteistoimintaverkostohanke toimii kahdella luonnonarvoiltaan merkittävällä, maakunnallisella matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueella: Kivijärven rantakunnissa ja Pohjois-Päijänteen itärannoilla. 

Tavoitteena on suojella toisiinsa kytkeytyvä luontokokonaisuuksia sekä edistää luontomatkailua hankealueella.

Hankkeessa pyritään parantamaan monimuotoisuudelle tärkeiden kohteiden kytkeytyvyyttä vapaaehtoisen suojelun ja luonnonhoidon keinoin. Samalla pyritään edistämään alueiden luontomatkailua ja metsällistä kulttuuriperintöä etsimällä keinoja suojelun, metsätalouden ja luontomatkailun yhdistämiseen sekä kehittämällä matkailuyrittäjien ja metsänomistajien välistä yhteistyötä. Verkostossa kehitetään myös työkalua, jonka avulla voidaan suunnitella monimuotoisuuden edistämistä maisematasolla.

Hankkeeseen kuuluvien alueiden ekologisten yhteyksien säilyttäminen ja kehittäminen on tärkeää maakuntaa laajemmallakin tasolla ja se edistää kokonaisvaltaisesti METSO –ohjelman tavoitteita.

Hanketta toteutetaan yhteistyössä mm. Keski-Suomen ELY-keskuksen, Metsähallituksen, UPM Kymmenen, Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piirin, Metsänomistajien liitto Järvi-Suomen sekä paikallisten metsänhoitoyhdistysten ja maanomistajien kanssa.

Lisätietoja:

Suomen metsäkeskus, Keski-Suomen alueyksikkö, Seija Tiitinen-Salmela, puh. 0400 188 218, seija.tiitinen-salmela(at)metsakeskus.fi

Kuva on Lanneveden koululta, jossa pidettiin oppilaille puropäiviä. Ohjelmassa oli luonnontuntemuksen opiskelua ja puron kunnostusta. Kuvaaja Seija Tiitinen-Salmela.