Hae:
Etusivu » Hankkeet » METSO-yhteistoimintaverkostot » Metsätalouden luonnonhoidon yleissuunnittelu

Metsätalouden luonnonhoidon yleissuunnittelu

Hanke on päättynyt vuonna 2012.

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Lounais-Suomen Metsäkeskus vetävät yhteistuumin Metsätalouden luonnonhoidon yleissuunnittelu -hanketta.  Hankkeen päätavoitteena on löytää alueet, joille metsätalouden ympäristönhoitotoimia tulisi keskittää, jotta niistä olisi eniten hyötyä luonnon monimuotoisuuden ja vesiensuojelun kannalta.  Toisena tavoitteena on lisätä maa- ja metsätalouden toimijoiden tietämystä luonnonhoitokohteista ja luonnonhoidon rahoitusmahdollisuuksista. Hanke toimii samoilla alueilla kuin maatalouden lumo- ja kosteikkoyleissuunnittelu.

Hankkeessa käytetään maatalouden yleissuunnittelun menetelmiä metsäluonnon monimuotoisuuden kartoittamiseen. Luonnon monimuotoisuuden kannalta merkittäviä kohteita etsitään sekä maatalous-  että metsäympäristöissä. Kohteita kartoitetaan valuma-aluekohtaisesti ja tavoitteena on löytää moni-ilmeisiä maaseutuluonnon ekologisia kokonaisuuksia. Hankkeessa myös kehitetään menetelmää, jonka avulla jo olemassa olevia tietoja hyödyntämällä voidaan kohdistaa suunnittelu valuma-alueilla sinne, mistä löytyy eniten monimuotoisuutta. 

Yleissuunnittelun yhteydessä maanomistajalle tarjotaan neuvontaa ja arviointia omien alueiden sopivuudesta vesiensuojeluun ja METSO -ohjelmaan sekä erilaisiin tukijärjestelmiin.  Samassa yhteydessä voidaan myös selvittää maatalouden ympäristötukijärjestelmiä ja metsäluonnon hoitoon tarkoitettuja hoito- ja rahoitusvaihtoehtoehtoja sekä kyseisten tukien yhdistämistä. Suunnittelualueella järjestetään kartoituksen jälkeen esittelytilaisuus, jossa myös kuullaan asianosaisten mielipiteitä ja vastataan kysymyksiin. Tämän jälkeen tulokset kootaan julkaisuksi, jonka tietoja voidaan hyödyntää myöhemminkin tukihakemusten sekä hankesuunnitelmien pohjana.

Suunnittelu on käynnissä Lappi-Eurajoki-Luvia-Rauma alueella sekä Salossa ja Somerolla Uskelanjoen ja mahdollisesti myös Halikonjoen valuma-alueella vuosina 2009-2010.

Lisätietoja
Ylitarkastaja Mikko Jaakkola, Varsinais-Suomen ELY-keskus, p. 040 7699 031, mikko.j.jaakkola(at)ely-keskus.fi

Kuva
Kääpiä puun kyljessä. Kuvaaja Eriika Lundström.