Hae:
Etusivu » Hankkeet » METSO-yhteistoimintaverkostot » Palojatkumo yksityismetsiin

Palojatkumo yksityismetsiin

Talousmetsien tulenkäyttömuodot ovat kulotus ja säästöpuuryhmien poltto. Niillä tuotetaan palanutta puuta sitä tarvitseville eliöille. Kulotus on myös maanparannusmenetelmä.

Palanutta puuta hyödyntävien eliöiden leviämiskyky on melko hyvä, mutta kulotusten ja polttojen keskittäminen ns. palojatkumoalueelle luo palolajistolle paremmat mahdollisuudet menestymiseen. Yksityismetsien kulotukset, poltot ja metsäpalot sijaitsevat yleensä hajallaan laajalla alueella, joten toimenpiteiden keskittäminen on tarpeen.Hankkeen ansiosta edistetään kulotuskulttuuria. Palolajiston elinolosuhteet paranevat ja saadaan aikaiseksi palojatkumo. Metsänomistajat ja talkooporukat oppivat kulotuksen periaatteet ja innostuvat asiasta niin, että kulotukset ja poltot jatkuvat hankkeen jälkeenkin.

Tavoitteet

Palojatkumo yksityismetsiin –hankkeen tavoitteena on kulotuksen ja luonnonhoidollisten polttojen toimintakulttuurin edistäminen.

Kohdealueet ovat Metsänhoitoyhdistys Järvi-Savo Etelä-Savossa, Metsänhoitoyhdistys Keski-Suomi Keski-Suomessa ja Metsänhoitoyhdistys Savotta Pohjois-Savossa.

Edellä mainittujen kolmen metsänhoitoyhdistyksen osa-alueella on tavoitteena saada aikaiseksi toimintamalli, jossa kulotus on säännöllistä ja alueellisesti keskittynyttä otollisen palojatkumon aikaansaamiseksi. Paikallisista yhdistyksistä ja seuroista pyritään luomaan verkosto, joka toteuttaa polttoja metsäammattilaisten ja paloviranomaisten ohjauksessa yksityismetsissä.

Metsänomistajille, metsäammattilaisille ja kiinnostuneille seuroille/yhdistyksille annetaan tiedotusta ja koulutusta kulotuksesta ja luonnonhoidollisista poltoista. Kulotuksia ja polttoja toteutetaan jokaisella kohdealueella vähintään yksi vuodessa.

Toteuttajat

Metsänomistajien Liitto Järvi-Suomi koordinoi hanketta ja vastaa tarvittavan koulutuksen ja tiedotuksen järjestämisestä. Paikalliset metsänhoitoyhdistykset aktivoivat seuroja ja harrasteyhdistyksiä. Mhy.t viestivät myös metsänomistajille kulotuksen eduista ja hankkivat kulotettavat kohdealueet toteutettaviksi.

Kulotukset ja luonnonhoidolliset poltot toteutetaan metsänhoitoyhdistyksen johdolla talkooporukan avustuksella. Talkooporukat voivat olla esim. urheiluseuran, metsästysseuran, kyläyhdistyksen ja lionsklubin jäseniä. Mahdollista on käyttää myös metsänhoitoyhdistyksen palkattua henkilöstöä. Tarvittavassa määrin tehdään yhteistyötä paloviranomaisten kanssa. Koulutuksessa ja tiedotuksessa käytetään Metsähallituksen ja ELY-keskusten asiantuntemusta.

Tutustu Kulotus -esitteeseen.

Lisätiedot:
Jukka Hujala
Metsänomistajien liitto, Järvi-Suomi,
puh.0400 570 633, sähköposti: etunimi.sukunimi@mhy.fi