Hae:
Etusivu » Hankkeet » METSO-yhteistoimintaverkostot » Puustoisten perinneympäristöjen hoito luonnonlaiduntamisella

Puustoisten perinneympäristöjen hoito luonnonlaiduntamisella

Puustoisten perinneympäristöjen hoito luonnonlaiduntamisella -hankkeessa edistetään puustoisten perinneympäristöjen sekä metsänomistajien ja laiduneläinomistajien välistä yhteistyötä ja laaditaan kriteeristö luonnonlaidunlihalle. METSO-ohjelman ensisijaisiin elinympäristöihin kuuluvat puustoiset perinneympäristöt ovat kasvi- ja eläinlajistoltaan monimuotoisimpia luontotyyppejämme. Aktiivisen maatalouden, niiton ja laidunnuksen vähennyttyä viimeisten 50 vuoden aikana ovat monet puustoisten perinneympäristöjen luontotyypeistä sekä lajeista joutuneet uhanalaisiksi.  Puustoisten perinneympäristöjen ja niiden rikkaan lajiston säilyminen edellyttää jatkuvaa luonnonhoitoa, kuten alikasvoksen raivausta, heinän niittoa ja erityisesti laidunnusta.

Puustoiset perinneympäristöt jäävät hoitamatta, sillä metsänomistajilla ei ole mahdollisuuksia toteuttaa luonnonhoitotoimenpiteitä itsenäisesti. Monet metsänomistajat eivät itse omista laiduneläimiä, joka on välttämätöntä metsälaitumien hoidossa. Toisaalta laiduneläinten omistajat eivät välttämättä omista riittävästi metsälaidunalueita, minkä vuoksi he tarvitsevat riittävästi muiden omistamia laidunalueita.

Tärkeää olisikin luoda yhteistoimintaa, jossa eläintenomistajat sekä metsänomistajat pääsisivät keskustelemaan keskenään ja sopimaan puustoisten perinneympäristöjen yhteishoidosta. Tässä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa toteutettavassa hankkeessa perustetaan eri sidosryhmistä koostuva laaja yhteistoimintaverkosto, jonka tavoitteena on laaja-alaisen ja jatkuvan luonnonlaidunnuksen edistäminen puustoisilla perinneympäristöillä. Lisäksi hanke vahvistaa luonnonlaidunnusta taloudellisesti kannattavana elinkeinona edistämällä ekologisten kestävyyskriteereiden luomista luonnonlaidunlihatuotannolle.

Tämä hanke pyrkii edistämään puustoisten perinneympäristöjen hoitoa muodostamalla eri sidosryhmistä, kuten metsänomistajista ja karjanomistajista koostuvan yhteistoimintaverkoston, jonka yhteistyön tavoitteena on edistää puustoisten perinneympäristöjen ekologisesti kestävää hoitoa laiduntamalla.

Hankkeen tavoitteita edistetään aktiivisella tiedottamisella, järjestämällä metsänomistajia ja karjanomistajia yhteen saattavia paikallistilaisuuksia, tarjoamalla apua maatalouden ympäristötukien hakuun, perustamalla hankkeen tavoitteita ja toimenpiteitä esittelevä ”mallilaidun” sekä järjestämällä talkooleirejä perinneympäristöjen kunnostamisen alkuvaiheessa.

Hankkeen toteuttamisesta vastaavat WWF Suomi ja Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio. Yhteistyökumppaneina hankkeessa tulee toimimaan monia valtakunnallisia ja alueellisia organisaatioita.

Hankkeen kotisivut.

Lisätiedot:

WWF Suomi, metsäasiantuntija Annukka Valkeapää, puh. 050 305 5086, annukka.valkeapaa(at)wwf.fi