Hae:
Etusivu » Hankkeet » METSO-yhteistoimintaverkostot » Samarbete i Storskogen

Samarbete i Storskogen

Hanke on päättynyt vuonna 2012.

Metsäkeskus Rannikon hallinnoiman Samarbete i Storskogen -yhteistoimintaverkoston päätavoitteena on kehittää Sipoonkorven aluetta yhteistoiminnan mallialueeksi, jossa harjoitetaan metsätaloutta, maataloutta ja luonnonhoitoa sekä -suojelua yhteisymmärryksessä.

Hankkeessa pyritään herättelemään päättäjiä, maanomistajia ja alueen asukkaita näkemään vaihtoehtoisia ratkaisuja Sipoonkorpeen suunnitellulle kansallispuistolle. Hankkeella tuodaan kansallispuistoa suurempi yhtenäinen alue suunnittelun piiriin ja monimuotoinen toiminta alueella mahdollistuu samalla kun suojelulliset tavoitteet turvataan. Hankkeessa pyritään kokoamaan yhteen kaikki alueen maanomistajat ja metsäalueen toimijat. Tavoitteena on, että eri toimijat suunnittelevat yhdessä alueen metsätalouskäyttöä, luonnonsuojelua ja virkistyskäyttöä pitkällä tähtäimellä. Toiminta perustuu koulutukseen, neuvontaan, tiedotukseen, luonnonhoitosuunnitteluun sekä eri toimijoiden välisen yhteistyön vahvistamiseen.

Verkosto toimii Vantaan, Sipoon ja Helsingin rajoilla sijaitsevan Sipoonkorven alueella. Alueella on valtion ja kuntien lisäksi yli sata yksityistä maanomistajaa ja 7000 hehtaaria maata.

Lisätietoja

Karen Wik-Portin, Metsäkeskus Rannikko, karen.wik-portin(at)skogscentralen.fi, p. 020 772 6117

Kuvassa erirakenteista metsää. Kuvaaja Annika Selander