Hae:
Etusivu » Hankkeet » METSO-yhteistoimintaverkostot » Tahkolta Kinahmin lehtoihin - lehtokeskuksesta vetovoimaa Tahkon matkailuun

Tahkolta Kinahmin lehtoihin - lehtokeskuksesta vetovoimaa Tahkon matkailuunHanke on päättynyt vuonna 2012. 

Pohjois-Savon metsäkeskuksen vetämässä hankkeessa pyritään kasvattamaan nilsiäläisen matkailukeskus Tahkon vetovoimaa lehtokeskusten suojelun ja monimuotoisen käytön avulla.

Pohjois-Savossa on yksi Sisä-Suomen tärkeimmistä lehtokeskuksista ja Kinahmi on yksi Pohjois-Savon lehtokeskuksen neljästä ydinalueesta. Kinahmin alue alkaa Tahkovuoren eteläpuolelta ja jatkuu kymmenisen kilometriä etelään. Korkeimmillaan yli 300 metriin kohoavalla, valtakunnallisestikin arvokkaalla maisema-alueella, on lehtoja talousmetsien rinteillä ja puron varsilla. Lehdot ovat olleet kaikkialla Pohjois-Savossa ja siksi niitä on suojeltu hyvin vähän. Kinahmin alueella on kuitenkin pieniä lehtojen luonnonsuojelualueita.

Kinahmin alue täyttää Pohjois-Savon lehtokeskuksen ydinalueista parhaiten METSO -yhteistoimintaverkoston tavoitteet. Alueella on, metsänomistajien toiveista riippuen, mahdollista luoda lehtojen ja muiden METSO -kohteiden suojelun avulla monimuotoisuuskeskittymiä. Niiden myötä Kinahmin virkistyskäytön kehittäminen voidaan kytkeä Tahkon palvelutarjontaan. Hankkeen alkuvaiheessa kartoitetaan Kinahmin alueen lehdot ja tiedotetaan niistä alueiden maanomistajille. METSO -ohjelman keinoin pyritään turvaamaan arvokkaiden luontokohteiden säilyminen alueella.

Hankkeessa ovat mukana kohdealueen metsäomistajat, Pohjois-Savon metsäkeskus, Pohjois-Savon ELY-keskus, Nilsiän kaupunki ja Koillis-Savon metsänhoitoyhdistys. Hankkeen vetovastuu on Pohjois-Savon metsäkeskuksella. Hankevetäjänä toimii Timo Toivanen Nilsiästä.

Lisätietoja

Metsätalouspäällikkö Tenho Hynönen, Suomen metsäkeskus, Pohjois-Savon alueyksikkö, p. 0500 671 268, etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

Hankkeen vetäjä Timo Toivanen, Suomen metsäkeskus, Pohjois-Savon alueyksikkö, p. 040 503 2043, etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

Kinahmin maisemaa Nilsiästä Siilinjärven suuntaan. Kuvaaja Tenho Hynönen.