Hae:
Etusivu » Hankkeet » METSO-yhteistoimintaverkostot » Talous-METSO

Talous-METSO

Talous-METSO: Erirakenteinen metsänkasvatus METSO-kohteiden tukena kunnissa

Yhteistoimintaverkosto "Talous-METSO" pyrkii sovittamaan yhteen hakkuut sekä metsien virkistys-, matkailu- ja luontoarvojen säilyttämisen aiempaa paremmin. Uudet metsänhoitomenetelmät mahdollistavat taloudellisesti tehokkaan metsänhoidon avohakkuitta tai korkeintaan pienaukkoja tehden.

Menetelmät perustuvat yläharvennuksiin sekä metsien luontaisen uudistumiskyvyn hyödyntämiseen. Isoja puita, joista saa sahapuun hinnan, poistetaan, ja pienemmät jätetään kasvamaan. Vaikka puusto kasvaa harvemmassa kuin istutuspuusto, toistuvat sahapuusadot sekä istutuskulujen merkittävä väheneminen pitävät omistajan talouden ennallaan tai usein jopa parantavat sitä. Menetelmän käyttö vaatii hakkuukoneen kuljettajalta taitoa sekä harjoittelua.
  Metsä Pohjanmaalla ennen erirakenteiseen metsänhoitoon (toistuviin yläharvennuksiin) perustuvaa hakkuuta.
   Sama metsä yläharvennushakkuun jälkeen.

© Innofor Finland Oy

Metsien monikäytön kannalta menetelmän ydin on siinä, että metsään jää hakkuun jäljiltä paljon puita, ja se on edelleen retkeilykelpoinen. Jättämällä metsään lisäksi tarkoituksella esimerkiksi suuria säästöpuita sekä lahopuuta voidaan metsän luonto- ja elämysarvoja parantaa entisestään.
Kun METSO-kohteiden ympärillä olevat talousmetsät käsitellään tällä tavoin avohakkuiden sijaan, syntyy mahdollisuus ylläpitää virkistyksen, luontoarvojen ja metsästyksen kannalta merkittäviä kokonaisuuksia.

METSO-ohjelma ja uusi metsänhoitotekniikka lyövät kättä

Jokaisessa kunnassa on kuntalaisille ja matkailulle tärkeitä metsäalueita, jotka haluttaisiin säilyttää. Kohteet ovat kuitenkin usein melko suuria, eikä niiden suojelu kokonaan ole taloudellisesti tai muuten mahdollista. Uudet metsänhoitomenetelmät yhdistettynä METSO-ohjelmaan ovat yksi tapa ratkaista ongelma.

Verkostossa kokeillaan uusien metsänhoitomenetelmien soveltamista keskitetysti virkistyksen ja matkailun kannalta merkittävillä kohteilla vuosina 2012–2014, kuudella kohdealueella. Kohdealueet sijaitsevat Pohjois-Pohjanmaalla: Haapajärvellä, Kärsämäellä sekä Vihannissa.

Kaikki alueiden metsänomistajat saavat kutsun liittyä hankkeeseen. Liittyminen on vapaaehtoista. Hankekokeiluun sitoutuvat metsänomistajat saavat puuta myydessään ilmaisen erikoishakkuun valvonnan, jolla varmistetaan maiseman säilyminen. Samalla omistaja saa myös tietoa metsänsä arvokkaista luontokohteista, joista hän voi halutessaan aloittaa sopimusneuvottelut METSO-ohjelman puitteissa.

Hankkeen kohteiden pinta-ala on yhteensä 11 500 hehtaaria. Hankkeen ohjausryhmässä vaikuttavat Innofor Oy:n lisäksi paikalliset metsänomistajat ja matkailuyrittäjät, Haapajärven kunta sekä Läntisrannan kyläyhdistys. Asiantuntija-apua antavat myös Suomen riistakeskus sekä Suomen metsäkeskus.

Hankkeen kotisivut

Lisätietoja:

Metsäasiantuntija Tuomo Kangas
Innofor Finland Oy
etunimi.sukunimi@innofor.fi
puh. 050 529 0903