Hae:
Etusivu » Julkaisut » Esitteet » Esitteet ja julkaisut

Esitteet ja julkaisut

Painetut esitteet

METSO Metsänomistajan valinta Suomen luonnon hyväksi (pdf, 1 Mt)

Esittelee METSOn keinovalikoiman. Uusittu painos, elokuu 2013

 
 Perhosesitteen kansi fi

METSO-ohjelmaan sopivien kohteiden valintaperusteet
(pdf, 2,5 Mt)

Esittelee lyhyesti METSOn elinympäristöt. Uusittu painos, heinäkuu 2013

 Tikkaesitteen kansi fi

Molempia esitteitä voi pyytää Ulla Ahoselta ympäristöministeriöstä, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi tai Virpi Komulaiselta maa- ja metsätalousministeriöstä, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Muita METSO-esitteitä
Luonnonhoito ja monimuotoinen metsä
Julkaisija: maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö
2015

 Luonnonhoito ja monimuotoinen metsä (pdf)
 


METSO-oppaat

 • METSO-ohjelman luonnontieteelliset valintaperusteet esittelee periaatteet, joilla kohteita valitaan METSOon ja sisältää kattavat kuvaukset ohjelmaan sopivista elinympäristöistä.
 • METSO-opas metsäalan toimijoille kertoo  miten ohjelmaa käytännössä toteutetaan. Hyvä tapa tutustua METSOn keinovalikoimaan ja sen käyttöön.
 • Minun METSOni kertoo maanomistajien kokemuksista METSOn eri toteutuskeinoista. 
 • Koulumetsäopas tietopaketti kaikille lasten ja nuorten luontokasvatuksen parissa työskenteleville sekä kuntien metsäasioista vastaaville.
 • PUTTE-ohjelman oppaat. METSOon kuuluvan puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten metsälajien tutkimusohjelman (PUTTE) määritysoppaat esittelevät lajiryhmiä, joista on ollut aiemmin vain heikosti tai ei lainkaan tietoa saatavilla.

METSO-hankkeiden tuottamia oppaita luonnonhoitoon ja monimuotoisuuden turvaamiseen talousmetsissä

METSO-hankkeiden opetuksia ja hyviä käytäntöjä on koottu luonnonhoidon oppaisiin. Lisää tietoa luonnonhoidosta löydät myös Suomen metsäkeskuksen sivulta.

Ohjelman seuranta ja väliarvioinnit

METSOn tilannekatsaukset ja väliarviot

Ohjelman etenemistä seurataan tiiviisti. Tilannekatsauksiin ja väliarvioihin on koottu tarkkaa tietoa tavoitteiden täyttymisestä ja ohjelman kehittämistarpeista.

Alueellista tietoa METSO-ohjelman toteuttamisesta löytyy alueellisista metsäohjelmista.


Yhteistoimintaverkostojen seuranta

Lisää tietoa yhteistoimintaverkostoista löydät myös täältä.

METSO-tutkimuksen ja seurannan keskeisiä julkaisuja

METSO-tutkimus tuottaa paljon uutta tietoa monimuotoisuuden turvaamisesta ja metsäluonnosta. Tutkimus auttaa myös ohjelman kehittämisessä ja suuntaamisessa. Tutkimusraportteja on tuotettu yliopistojen ja tutkimuslaitosten hankkeissa. Alle on koottu keskeisiä suomenkielisiä tutkimusraportteja.

 • Kniivilä, M., Horne, P., Hytönen, M. Jäppinen, J-P., Naskali, A., Primmer, E. & Rinne, J. 2011. Monia hyötyjä metsistä – ekosysteemipalveluiden yhteistuotanto ja tuotteistaminen. PTT:n raportteja 227
 • Koskela, T. (toim.) 2013. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden turvaaminen - Metlan METSO-tutkimuksen 2009-2012 loppuraportti. Metlan työraportteja  262
 • Koskela, T., Hänninen, R. & Ovaskainen, V. (toim.). 2010. Metsien monimuotoisuuden turvaamisen keinot ja yhteiskunnalliset vaikutukset (TUK) -tutkimusohjelman loppuraportti. Metlan työraportteja 158
 •  Koskela, T. 2011. Vapaaehtoinen metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen - metsänomistajien näkemyksiä METSO-ohjelmasta. Metlan työraportteja 216
 •  Kuuluvainen, T. 2012. Häiriödynamiikkamalli talousmetsien käsittelyssä - Nykyinen tietämys ja soveltaminen Suomen oloihin. Yhteenvetoraportti
 •  Rämö, A-K., Horne, P. & Primmer, P. 2012. Ekosysteemipalveluiden tuotanto yhteistoimintaverkostoissa. PTT työpapereita 140
 •  Rämö, A-K., Horne, P. & Primmer, P. 2013. Yksityismetsänomistajien näkemykset metsistä saatavista hyödyistä. PTT raportteja 241
 • Suihkonen, L., Ahtikoski, A., Hänninen, R., Hynynen, J. & Loiskekoski, M. 2011. Määräaikaiset suojelukorvaukset ja laskennalliset tulonmenetykset vapaaehtoisessa metsien monimuotoisuuden turvaamisessa. Metlan työraportteja 207

METSOn hankkeiden yhteydessä kirjoitettuja tieteellisiä artikkeleita

METSO-tutkimus on tuottanut suuren määrän tieteellisiä artikkeleita. Niitä on kirjoitettu eri organisaatioissa lukuisten tutkijoiden yhteistyönä.

Artikkeleita voi pyytää niiden kirjoittajilta tai ottaa yhteyttä:
 • Saija Kuusela, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi tai
 • Terhi Koskela, etunimi.sukunimi@luke.fi
Luken METSO-tutkimushankkeiden julkaisut on koottu hankkeiden kotisivuille:

METSOon kuuluvien PUTTE-hankkeiden julkaisut on koottu ohjelman kotisivulle.

METSO-tutkimushankkeiden artikkeleita
 • Arponen A., Lehtomäki J., Leppänen J., Tomppo E. & Moilanen A. (2012): Effects of connectivity and spatial resolution of analyses on conservation prioritization across large extents. Conservation Biology. 26(2): 294–304 
 • Borg, R., Toikka, A., Primmer, E. 2014. Social Capital and Governance: A social network analysis of forest biodiversity collaboration in Central Finland. Forest Policy and Economics
 • Eräjää, S., Halme, P., Kotiaho, J. S. Markkanen, A. and Toivanen, T. 2010. The volume and composition of dead wood on traditional and forest fuel harvested clear-cuts. - Silva Fennica 44:203-211
 • Kuuluvainen, T., Tahvonen, O. & Aakala, T. 2012. Even-aged and uneven-aged forest management in boreal Fennoscandia: a review. Ambio 41(7): 720–737
 • Lehtomäki, J., Tomppo, E., Kuokkanen, P., Hanski, I. & Moilanen, A. 2009: Applying spatial conservation prioritization software and high-resolution GIS data to a national-scale study in forest conservation. Forest Ecology and Management 258, 11, s. 2439-2449
 • Paloniemi, R. and Varho, V. 2009. Changing ecological and cultural states and preferences of nature conservation policy: The case of nature values trade in South-Western Finland. Journal of Rural Studies 25:1, 87-97
 • Primmer, E., Paloniemi, R., Similä, J., Tainio A. 2014. Forest owner perceptions of institutions and voluntary contracting for biodiversity conservation: Not crowding out but staying out. Ecological Economics 103, 1-10
 • Salomaa A., Paloniemi R. 2014. Ekosysteemipalvelut, vapaaehtoisuus ja soidensuojelu Suo 65(1): 1–1
 • Sirkiä S., Lehtomäki J., Lindén H., Tomppo E. & Moilanen A. (2012): Defining spatial priorities for capercaillie Tetrao urogallus lekking landscape conservation in south-central Finland. Wildlife  Biology. 18(4): 337–353
 • Toivanen, T., Markkanen, A., Kotiaho, J. S. and Halme, P. 2012. The effect of forest fuel harvesting on the fungal diversity of clear-cuts. - Biomass and Bioenergy 39: 84-93

Tausta-aineistot

Ohjelman tärkeitä asiakirjoja ja tausta-aineistoja

 • Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman valmistelutyöryhmä. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2008–2016. Valmistelutyöryhmän laatima ehdotus Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaksi. Ympäristöministeriön raportteja 5/2008
 • Metsien monimuotoisuuden turvaaminen – keinot ja niiden kohdentaminen. Toimintaohjelmaa 2007 valmistelleen laajapohjaisen työryhmän mietintö. Suomen ympäristö 17/2008
 • METSOn kokeiluvaiheen 2002–2007 keskeiset asiakirjat löytyvät täältä