Hae:
Etusivu » Hyvä metsänomistaja, » METSO tukee kuntien ja seurakuntien luonnonsuojelutyötä

METSO tukee kuntien ja seurakuntien luonnonsuojelutyötä

Metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSO tarjoaa kunnille ja seurakunnille hyviä keinoja ja rahoitusta suojella alueidensa metsäluonnon monimuotoisuutta. Monimuotoinen, rikas luonto lisää alueiden houkuttelevuutta. Sitä arvostavat paitsi paikalliset asukkaat myös matkailijat.


METSOn monet hyödyt


METSOn avulla voidaan lisätä luonnon monimuotoisuutta ja samalla edistää mahdollisuuksia metsien monikäyttöön, kuten virkistykseen, liikuntaan ja luontoharrastuksiin. METSO-kohteet voivat myös tukea kunnan retkeilyreitistöä, ja edistää paikallista matkailuelinkeinoa.

Osallistumalla METSO-ohjelmaan, ja välittämällä siitä tietoa kunta tai seurakunta toimii samalla esimerkkinä luontoarvojen turvaamisessa muille maanomistajille.

METSO-suojelusopimus tuo kunnalle ja seurakunnalle taloudellista hyvinvointia. Suojelualueita voidaan lisäksi hyödyntää kouluopetuksessa ja muussa luontokasvatuksessa.

Jokamiehenoikeudet pätevät myös METSOn luonnonsuojelualueilla.

Suojelukeinot ja korvaukset kunnille

Mikäli kunta myy alueen valtiolle maapohjineen, siitä saa täyden korvauksen. Korvaus perustuu maapohjan ja puuston arvoon. Alueen hoidosta ja hallinnoinnista vastaa jatkossa Metsähallituksen luontopalvelut.

Metsätalousmaalla sijaitsevasta kunnan perustamasta yksityisestä luonnonsuojelualueesta voidaan maksaa korvaus, joka on enintään 50 % kohteen metsätaloudellisesta arvosta. 50 % korvauksen voi saada metsätalousmaalla sijaitsevasta alueesta, kun taas virkistyskäyttö laskee korvausta. 
Tutustu tarkemmin korvauksiin.

Yksityinen luonnonsuojelualue jää kunnan hallintaan, mutta metsätaloustoiminta päättyy. Muu käyttö ja luonnonhoidon tarpeet sovitaan yhdessä ELY-keskuksen kanssa ja kirjataan rauhoituspäätökseen.

Tutustu Nastolan, Vantaan, Tampereen ja Kuopion kokemuksiin METSOsta.

Suojelukeinot ja korvaukset seurakunnille


Seurakunnat saavat yksityisten metsänomistajien tapaan täyden korvauksen niin yksityisen suojelualueen perustamisesta kuin valtiolle. Korvaus perustuu kohteen taloudelliseen arvoon. Tutustu korvauksiin tarkemmin.

ELY-keskukset palveluksessasi

Lisätietoja ohjelmasta kannattaa kysyä paikallisesta ELY-keskuksesta. Voit pyytää ELYn asiantuntijaa sopivaan tilaisuuteen esittelemään ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia, valintaperusteita sekä rahoituskeinoja. 
•    ELY-keskusten alueelliset METSO-yhteyshenkilöt
 
Talousmetsien luonnonhoitomahdollisuudet

Suojelun lisäksi kunnat ja seurakunnat voivat toteuttaa metsäluonnon hoidon hankkeita, vaikka yhteisöomistajat eivät voi saada kestävän metsätalouden rahoituslain (kemera) mukaista tukea.  Luonnonhoitohankkeissa kunnostetaan monimuotoisuudelle merkittäviä elinympäristöjä talousmetsissä.

Hankkeissa voidaan esimerkiksi:
•    hoitaa lehtoja
•    raivata harjujen paahderinteitä
•    raivata ja hoitaa puustoisia perinneympäristöjä
•    palauttaa ojitettuja soita ja perattuja puroja takaisin luonnontilaan

Kunnat ja seurakunnat voivat toteuttaa mailleen luonnonhoidon mallikohteita ja hyödyntää niitä virkistyskäytössä ja opetuksessa.


Lisätietoa luonnonhoidosta antavat Suomen Metsäkeskuksen alueelliset METSO-yhteyshenkilöt

METSO-kohteita kunnissa ja seurakunnissa


Ympäristöministeriö myönsi vuosina 2010-2012 rahoitustukea 52 kunnalle ja 8 seurakunnalle METSO-kohteiden kartoittamiseen kuntien ja seurakuntien omistamista metsistä. Kartoitusten hankekohtaiset tulokset löytyvät alla olevasta linkistä. Kaikkiaan inventoinneissa löytyi yli 10 000 hehtaaria METSO-kriteerit täyttäviä kohteita.

Lisätietoja kartoituksista ja METSOn toteutuksesta kunnissa ja seurakunnissa: Kunnat ja seurakunnat METSOn toteuttajina, Suomen ympäristökeskuksen raportteja 31/2013.

Kunnat ja koulumetsät

Aidon metsäluonnon säilyttäminen on tärkeää myös lapsille. Koulujen ja päiväkotien lähimetsät ovat usein kunnan omistuksessa. Näiden turvaamiseksi on kehitetty monia keinoja Koulumetsähankkeessa, lue lisää hankkeesta! 

Koulumetsähankkeen tuottamassa Koulumetsäoppaassa kerrotaan miten oman koulun tai päiväkodin tärkeän lähimetsän käyttöä voidaan lisätä ja kehittää pysyvästi. Oppaassa on myös runsaasti ideoita lasten ja nuorten luontokasvatukseen.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä oman ELY-keskuksesi METSO-vastaavaan tai täytä yhteydenottolomake, niin METSO-vastaava ottaa yhteyttä sinuun.