Hae:
Etusivu » Hyvä metsänomistaja, » Metso on hyvä tulonlähde

Metso on hyvä tulonlähde

METSO-ohjelman mukaisesta vapaaehtoisesta
suojelusta maksetaan korvausta metsänomistajille, jotka haluavat perinteisen metsätalouden ohella vaikuttaa Suomen metsäluonnon monimuotoisuuteen.

Korvaukset eri suojeluvaihtoehdoissa määritellään seuraavasti:

Korvaukset pysyvästä suojelusta

Yksityisen suojelualueen perustaminen: metsänomistajalle korvataan rauhoituksesta aiheutuvat taloudelliset menetykset. Korvaus sovitaan maanomistajan kanssa, ja se perustuu pääsääntöisesti alueen puuston arvoon. Korvaus on verovapaata.

Alueen myynti valtiolle: kauppahintana käytetään
alueen käypää hintaa, joka lasketaan pääsääntöisesti metsätaloudellisen arvon perusteella. Yksityishenki-lölle kaupasta saatu tulo on verovapaata.

Vaihto valtion maahan: vaihto on mahdollista, jos tarjolla on sijainniltaan ja arvoltaan sopivaa vaihtomaata.

Korvaukset määräaikaisesta suojelusta ja luonnonhoidosta

Metsätalouden ympäristötuki: laskennan pohjana käytetään kohteelta välittömästi hakattavissa olevan puuston määrää. Korvausten laskennassa käytetään vuosittain vaihtuvia keskikantohintoja. Korvaus on
veronalaista tuloa.

Luonnonsuojelulain mukainen määräaikainen rauhoitus: maanomistajalle korvataan suojelun ajalta aiheutuvan taloudellisen hyödyn menetys, joka arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Korvaus on verovapaata.

Luonnonhoitohanke: kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisessa luonnonhoitohankkeessa tuki kattaa kaikki luonnonhoidon suunnittelun ja toteutuksen kulut. Metsänomistaja saa hoidetun tai kunnostetun luontokohteen.

Tutustu vaihtoehtoihin esimerkkilaskelmien kautta:

METSO-korvaukset puukauppaan verrattuna tai  korvaus metsätalouden ympäristötukisopimuksesta.