Hae:
Etusivu » Hyvä metsänomistaja, » Korvaus monimuotoisuuden tukemisesta ympäristötuella

Korvaus monimuotoisuuden tukemisesta ympäristötuella

Esimerkkikohde on 1,2 hehtaaria, jossa puustoa 250 m3, 10 vuoden ympäristötuki tuottaa 2710 €

Kiinnostaako sinua metsänomistajana metsäluonnon monimuotoisuuden määräaikainen turvaaminen?
Jos kohde täyttää METSO -valintaperusteet, sopimuksesi voidaan toteuttaa 10 vuoden ympäristötukisopimuksena. Kestävän metsätalouden rahoituslain (Kemeran) ympäristötukikorvaus koostuu puuston hakkuuarvokorvauksesta, peruskorvauksesta sekä muusta mahdollisesta korvauksesta. Ympäristötukea haetaan Suomen metsäkeskuksesta.

Ympäristötuen laskentakaava
Esimerkkikohteen pinta-ala on 1,2 hehtaaria ja hakattavissa oleva puusto 250 m3. Ympäristötuen hakijan koko kunnan alueella omistamien metsien puuston välittömästi hakattavissa oleva puumäärä on 1 000 m3. MMM:n määrittämä metsäkeskuksen alueen keskikantohinta on 30 €/m3.

Korvauksen muodostuminen kohteella

Koko puuston hakkuuarvo    1 000 m3 × 30,00 €/m3 = 30 000 €
Kohteen hakkuuarvo    250 m3 × 30,00 €/m3 = 7 500 €
Vähäinen haitta (4 %)    30 000 € × 0,04 = 1 200 €
   
Hakkuuarvokorvaus    7 500 € – 1 200 € = 6 300 €
Peruskorvaus    2 × (10 × 30,00 €/m3) = 600 €
Muu korvaus (esim. hoitotyöt)    410 €
Ympäristötuki yhteensä    (6 300 € + 600 €) / 3* + 410 € = 2 710 €

*Ympäristötukisopimukset tehtiin aiemmin 30 vuoden mittaisiksi. Nykyiset sopimukset ovat 10 vuoden mittaisia, hakkuuarvoon ja peruskorvaukseen perustuva korvausosa jaetaan kolmella, jotta pysytään samassa korvaustasossa.

Kuvia ympäristötukikohteilta


Klikkaa kuvaa, niin näet sen suurempana.
   
   


Hakkuuarvokorvaus muodostuu ympäristötukikohteen hakkuuarvosta, josta on vähennetty 4 %:n suuruinen vähäisen haitan ns. omavastuu, maksimissaan 4000 euroa. Omavastuu lasketaan hakijan kaikkien saman kunnan alueella omistamien metsien puuston hakkuuarvosta. Ympäristötukikohteen hakkuuarvo lasketaan kertomalla kohteen välittömästi hakattavissa olevan puuston määrä maa- ja metsätalousministeriön vahvistamalla metsäkeskusalueen keskikantohinnalla.

Peruskorvaus lasketaan kertomalla keskikantohinta 10:llä jokaista ympäristötukikohteen alkavaa hehtaaria kohden. Lisäksi metsänomistaja voi saada muuta korvausta kohteen hoidon ja käytön suunnittelusta sekä elinympäristön hoitotöistä.

Ympäristötuki muuttui verolliseksi vuoden 2012 alusta, mikä pienentää metsänomistajan saamaa korvausta. Ympäristötuen hakuun liittyvät kulut (esim. suunnittelukustannus ja mahdolliset matkakulut) ovat vähennyskelpoisia metsäverotuksessa. Ympäristötuki maksetaan yhdellä kertaa sopimuskauden alussa.

Lisää ympäristötuesta ja metsänomistajan laskennallista tulonmenetyksistä Metlan METSO-oppaassa.

Suomen metsäkeskuksen sivuilta löytyy tietoa vapaaehtoisesta suojelusta ympäristötuella.

Ota yhteyttä metsänomistajan yhteydenottolomakkeella.