Hae:
Etusivu » Hyvä metsänomistaja, » Seurakuntien METSO-esimerkit

Seurakuntien METSO-esimerkit

Seurakunnat saavat yksityisten metsänomistajien tapaan täyden korvauksen niin yksityisen suojelualueen perustamisesta kuin valtiolle myytävän kohteen osalta.

Kolme esimerkkiä seurakuntien metsokohteiden hinnoittelusta.


I Alueen myynti valtiolle luonnonsuojelutarkoitukseen Etelä-Karjalassa

Noin 3,2 hehtaarin runsaspuustoinen kohde sijaitsee valtiolle hankitun suojelukiinteistön (Natura-alue) vieressä. Alueella esiintyy METSO-ohjelman valintakriteerit täyttävää runsaslahopuustoista kangasmetsää. ELY-keskus laatii kohteesta hinnoittelulaskelman. Seurakunta ja ELY-keskus sopivat maakaupasta 52 000 eurolla.

 puuston bruttoarvo ( m3 x €/m3) 58 451 €

 maapohjan arvo (ha x €/ha)  1 882 €

 summa-arvo  60 333 €

 kokonaisarvon korjaus (-14%)
 8 333 €

 kauppahinta  52 000 €

II Yksityisen luonnonsuojelualueen perustaminen Etelä-Savossa

Noin 30,6 hehtaarin kohde on merkitty yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Alueella esiintyy METSO-ohjelman valintakriteerit täyttäviä runsaslahopuustoisen kangasmetsän, korven ja rämeen elinympäristöjä. ELY-keskus laatii kohteesta hinnoittelulaskelman. Seurakunta ja ELY-keskus sopivat alueen rauhoitusmääräyksistä ja 181 000 euron rauhoituskorvauksesta. Alueelle perustetaan yksityinen luonnonsuojelualue.

 puuston bruttoarvo (m3 x €/m3)  212 538 €
 kokonaisarvon korjaus  (-15 %)
 31 538 €
 metsätalousarvo  181 000 €III Yksityisen luonnonsuojelualueen perustaminen Pohjois-Karjalassa


Noin 29,1 hehtaarin kohde sijaitsee järven rannalla ja on merkitty yleiskaavassa maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Alueella esiintyy METSO-ohjelman valintakriteerit täyttäviä runsaslahopuustoisen kangasmetsän, puustoisten soiden ja pienvesien lähimetsien elinympäristöjä. ELY-keskus  laatii kohteesta hinnoittelulaskelman. Seurakunta ja ELY-keskus sopivat alueen rauhoitusmääräyksistä ja 172 000 euron rauhoituskorvauksesta. Alueelle perustetaan yksityinen luonnonsuojelualue.


 puuston bruttoarvo ( m3 x €/m3) 218 649 €
 kokonaisarvon korjaus (-21 %)
 46 649 €
 metsätalousarvo  172 000 €

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä oman ELY-keskuksesi METSO-vastaavaan tai täytä yhteydenottolomake, niin METSO-vastaava ottaa yhteyttä sinuun.