Tulosta
 

Toukokuu 2013

Kosteus- ja hometalkoiden uutiskirje nro. 16
ROTI nostaisi Hometalkoot hallitusohjelmaan

Rakennetun omaisuuden tilan arvioijat arvostelivat melko tylysti rakennuskantamme tilaa tuoreessa ROTI-raportissaan. Varsinkin julkisten rakennusten ja omakotitalojen kunto huolestutti asiantuntijoita. Yhtenä ratkaisuna rakennuskantamme kunnon parantamiseen ROTI näkee Kosteus- ja hometalkoiden jatkamisen ja laajentamisen, ja vaati tämän kirjattavaksi seuraavaan hallitusohjelmaan 2015. Ilmeisesti talkooväki on tehnyt asioita oikein, koska näin arvovaltainen raati on havainnut toiminnan vaikutuksen!

Lue pääkirjoitus
Tarkastusvaliokunnalta 14 kohdan työlista: Kosteus- ja hometalkoita jatkettava

Eduskunnan tarkastusvaliokunta julkisti rakennusten kosteus- ja homevaurioista 2.5. mietinnön. Sen mukaan viime vuosikymmeninä tehdyillä toimilla ei ole kyetty vähentämään kosteus- ja homevaurioista aiheutuvia terveyshaittoja, kansantaloudellisia menetyksiä eikä torjumaan uusien kosteusvaurioiden syntymistä. Arvion mukaan kosteus- ja homevauriot ovat jopa lisääntyneet ja ongelman paheneminen on todellinen riski. Valiokunnan mietintö sisältää 14 toimenpide-ehdotusta ongelmien ratkaisemiseksi.

Lue lisää »

Villi homekoira-ala ohjausta vaillaHomekoiria käytetään yhä enemmän apuna sisäilmaongelmien tutkimisessa Suomessa. Sen enempää koirille kuin niiden ohjaajillekaan ei kuitenkaan ole mitään yhtenäistä tasontarkastusjärjestelmää. Ensiapuna tilanteeseen Kosteus- ja hometalkoot julkaisi maaliskuussa ohjeet sekä homekoiraohjaajalle että palvelun tilaajalle. Vastikään sisäilma-asioiden kanssa kunnissa työskenteleville henkilöille tehty homekoirakysely kertoo, että alalle toivotaan pikaisesti yhtenäistä sertifiointia.

Lue lisää »

Helmin hankkeen loppuraportti uunista ulosYksi talkootyömaan suurimmista urakoista on valmistunut. Suositukset kosteus- ja homevaurioalan koulutuksen ja pätevöitymisen järjestämisestä Suomessa ovat valmistuneet ja hankkeen loppuraportti ilmestynyt. Yli sadan talkoolaisen kahden vuoden työpanos kiteytyy ehdotukseen neljästä ammattikunnasta ja kolmesta pätevyystasosta. Hanketta vetänyt Helmi Kokotti kertoo, että työtä oli enemmän kuin moni alussa arvasikaan, mutta yhdessä tekeminen oli todella antoisaa.

Lue lisää »
Homevaurioituneelle rakenteelle on ilmestymässä puhdistusohjeKosteus- ja hometalkoot on julkaisemassa homevaurioituneen rakennusmateriaalin puhdistusohjeen rakenteille, joita ei voi homevaurioiden korjaamisen yhteydessä poistaa. Ohjeen on pääasiassa laatinut Petri Hartikainen. Petri aloitti työn Suomen Sisäilmakeskuksen palkkalistoilla, mutta viimeisteli sen Sisäilmatalo Kärki Oy:n työntekijänä. Mikrobiologian osaamisesta vastasi pääasiassa Mikrobioni Oy ja erityisesti Teija Meklin. Talkoot kiittävät mainittuja yrityksiä ja kaikkia ohjetta kommentoineita tahoja.  

Poistamattomien rakenteiden puhdistuksesta ei ole aiemmin ollut juuri tutkimustietoa tai käytännön ohjeita, mutta nyt todennäköisesti toukokuussa ilmestyvä opas antaa kaivattua tietoa erityisesti korjaustöiden suunnittelijoille ja työnjohdolle.

Lue lisää »

Homekoulujen korjausprosessia tutkitaan Tampereen teknillisessä yliopistossaTampereen teknillinen yliopisto (TTY) tekee opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja
terveysministeriön rahoittamaa tutkimusta kosteus- ja sisäilmaongelmien korjausten
onnistumisesta valtion tukemissa homekoulukorjauksissa. Tutkimushankkeen ohjaukseen osallistuu myös Suomen Kuntaliitto sekä Valvira. Tavoitteena on tutkia, pystyykö valtion ohjausjärjestelmiä käyttämällä parantamaan sisäilmaongelmien korjaushankkeiden laatua. Tutkimus toteutetaan pääosin diplomityönä, joka valmistuu joulukuussa 2013.

Lue lisää »
STM:n ja talkoiden yhteistyö on luonut hyvän kasvualustanSosiaali- ja terveysministeriö on ollut aktiivinen kumppani Kosteus- ja hometalkoissa jo talkoo-ohjelman laatimisesta alkaen. STM on edustettuna hankkeen ohjausryhmässä, ja hallinnonala on osallistunut jossakin roolissa suurimpaan osaan talkoiden hankkeista. Yhteistyö on luonut hyvän kasvualustan eri toimijoiden kesken ja avannut keskustelun rakennusten kosteus- ja homevaurioista.

Lue lisää »

Kannata talkoita – käytä logoa! Kosteus- ja hometalkoot on julkaissut kaikkien puhtaan sisäilman ja terveiden talojen kannattajille uuden talkootunnuksen, joka on vapaasti imuroitavissa eri muodoissa osoitteesta http://uutiset.hometalkoot.fi. Tunnuksen avulla edistetään talkoosivuston tunnettuutta ja houkutellaan uusia kävijöitä luotettavan tiedon ääreen. Tunnus sopii vaikka sähköpostin allekirjoitukseen tai verkkosivuille. Kaikki mukaan levittämään viestiä terveiden talojen puolesta!

Kenelle jaetaan Kosteusturvallisen rakentamisen -tunnustuspalkinto?
Kosteusturvallisen rakentamisen -tunnustuspalkinto jaetaan ensimmäisen kerran 22.-24.10 Rakennusfysiikka 2013 -seminaarissa Tampere-talolla. Palkinnolla halutaan korostaa rakennusaikaisen kosteudenhallinnan ja rakenteiden kosteusteknisen toimivuuden merkitystä turvallisen, terveellisen ja pitkäikäisen rakennuksen toteutuksessa. Tavoitteena on nostaa esiin sekä uudis- että korjausrakentamisen hyviä käytäntöjä, toteutustapoja ja tuotteita, joilla voidaan parantaa rakennusten kosteusturvallisuutta. Tuomaristoon on kutsuttu myös Kosteus- ja hometalkoiden ohjelmapäällikkö Juhani Pirinen. Lisätietoja ja kilpailuehdotukset 13.5. mennessä RIL:in nettisivuilla. Ilmoittaudu mukaan!

Homeongelmat historiaan -kiertue starttaa. Tule hakemaan eväitä kannattavaan kiinteistönpitoon!
Kosteus- ja hometalkoot järjestää yhdessä FCG:n ja Suomen kuntaliiton kanssa kesäkuussa Homeongelmat historiaan -kiertueen, joka on tarkoitettu kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston jäsenille sekä kunnan teknisen toimen edustajille. Iltapäiväseminaareissa lisätään päättäjien tietoa ja ymmärrystä suunnitelmallisen kiinteistön ylläpidon tärkeydestä ja taloudellisuudesta etenkin kosteus- ja homevaurioiden ja muiden sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Lisäksi kuullaan toimitilojen strategisesta, palvelulähtöisestä kehittämisestä osana kannattavaa kiinteistönpitoa, korjausvelan pienentämistä ja sisäilmaongelmien hoitoa. Tarkista kiertueen paikkakunnat ja ajankohdat täältä ja ilmoittaudu mukaan!
STOP HOMEELLE!
Kosteus- ja hometalkoot on viisivuotinen valtakunnallinen ohjelma, joka tarttuu järein keinoin rakennuskantaamme piinaavaan ongelmaan. Talkoiden tehtävänä on saattaa alkuun maamme rakennuskannan tervehdyttäminen, vähentää kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia haittoja ja estää uusien vaurioiden syntyminen. Jättityömaata koordinoi ympäristöministeriö ja talkoot jatkuvat vuoteen 2014 asti. Mukana on jo satoja asiantuntijoita sekä kymmeniä toimijoita ministeriöistä yrityksiin ja oppilaitoksista järjestöihin. Uutiskirje Maili talkoisiin kertoo talkoiden tuoreimmat kuulumiset - tervetuloa mukaan!

Ympäristöministeriö
PL 35, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Kasarmikatu 25, 00130 Helsinki
Puh. 020 610 100 (vaihde)