Tulosta
 

Syyskuu 2014

Kosteus- ja hometalkoiden uutiskirje nro. 25
Homekoulujen korjausmalleihin tarvitaan myös laadun takeet

Valtiovarainministeriön esittämän Remontti Oy -idean ympärillä on käyty vilkasta keskustelua. Kaikki terveisiin taloihin tähtäävät ehdotukset ovatkin tarpeen, kun sadat tuhannet suomalaiset kärsivät sisäilmaongelmien aiheuttamista terveyshaitoista. Pitkälti remonttien rahoitukseen keskittyvien mallien ohella on kuitenkin olennaista muistaa sisäilmaongelmien ja kosteusvaurioiden ennaltaehkäisemisen sekä niiden laadukkaan korjaamisen näkökulma. Vain laatua nostamalla korjaushankkeet voivat onnistua ja niistä tulee myös taloudellisesti kannattavia.

Lue pääkirjoitus
Oulun rakennusvalvonta haluaa hoksauttaa talonomistajiaOulun rakennusvalvonta on hyvin tuloksin panostanut jo vuosikymmenen ajan pientalojen rakentamisen laadun parantamiseen. Nyt meneillään olevassa talkoohankkeessa haetaan keinoja, joilla rakennusvalvonta voi tukea talonomistajia myös talojensa ylläpidossa.

Lue lisää »


Terveiden talojen erikoisjoukot etenevät
Uusi rakennusterveyden koulutusala rakentuu vauhdillaViime keväänä käynnistetyn laajan, kaksivuotisen talkoohankkeen tehtävänä on synnyttää yhtenäinen, valtakunnallinen lisäkoulutus- ja pätevöitymisjärjestelmä kosteus- ja homevaurioalan ammattilaisille. Työ on edennyt mallikkaasti kaikilla rintamilla ja muun muassa eri puolilla maata järjestettyihin pilottikoulutuksiin on ollut hakijoita enemmän kuin aloituspaikkoja.

Lue lisää »

Terveydensuojelun ja rakennusvalvonnan yhteistyölle uusia eväitäSuomessa terveydensuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisilla on perinteisesti omat tonttinsa rakennuksen kunnon ja terveyden valvonnassa. Yhteistyö viranomaisten välillä toteutuu vaihtelevasti, vaikka etenkin rakennusten sisäilmaongelmissa ja terveyshaittatilanteissa saumaton yhteistyö olisi erityisen tärkeää. Asumisterveysasioiden hoito ja etenkin jälkivalvonta mielletään usein aikaa vieviksi ja hankaliksi asioiksi. Talkoissa tehdyssä opinnäytetyössä selvitettiin yhteistyön esteitä ja etsittiin sille uusia, toimivia muotoja.

Lue lisää 
Eksergia.fi kokoaa energiatehokkaan rakentamisen opit kaikkien ulottuvilleEnsi vuoden alussa avattava Eksergia.fi -sivusto tarjoaa olennaisen tiedon energiatehokkaasta ja laadukkaasta rakentamisesta helposti ymmärrettävässä muodossa. Energiatehokas rakentaminen edellyttää energiatehokkuuden, ekologisuuden sekä uusiutuvan energian tuomien mahdollisuuksien kokonaisvaltaista ymmärtämistä. Sivusto materiaaleineen on tarkoitettu sekä ammattilaisille että aiheesta kiinnostuneille remontoijille.

Lue lisää »

Valtion tukemien homekorjaushankkeiden tuloksellisuus puntarissaValtion tukemien homekorjaushankkeiden etenemistä ja niiden arviointiprosessia on tutkittu Tampereen teknillisessä yliopistossa kahdesti aiemmin vuodesta 2010 alkaen. Nyt käynnistyvään kolmanteen tutkimukseen saadaan vertailtavaksi ennätysmäärä hankkeita, mistä kertyy jopa kansainvälisesti mielenkiintoinen tutkimusaineisto.

Lue lisää »Kosteus- ja homevauriokorjauksen työnjohtajiksi ja valvojiksi opiskelevilla riittää työsarkaaKuopion Savoniassa käynnistyi viime talvena kosteus- ja homevauriokorjauksen työnjohtajien ja valvojien koulutusohjelma. Aloituspaikkoja riitti noin puolelle hakijoista. Työnsä ohella opinnoissa puurtaa 35 motivoitunutta opiskelijaa, jotka uskovat täydennysopintojen tuovan lisää osaamista. Lue lisää »


Kerro kokemuksesi sisäilmaongelmista! Suomalaisen kirjallisuuden seura kerää suomalaisten kokemuksia yhdestä aikamme merkittävästä ilmiöstä, sisäilmaongelmista. Tarinoita hyödynnetään arkistoinnin ohella Helsingin yliopiston tutkimustyössä. Kerro tarinasi 30.11.2014 mennessä, osallistua voi myös nimimerkillä. Lisätietoa ja ohjeet verkossa.

MRL:n muutos voimaan - asetukset ja ohjeet kommentoitavana 15.9.2014 saakka!
Maankäyttö ja rakennuslain muutokseen liittyvät asetukset ja aihepiiriin liittyvät ohjeet ovat vielä valmisteilla. Kevään lausuntokierroksen palautteissa toivottiin, että ne valmistuisivat samanaikaisesti, jotta ne olisivat helppokäyttöisiä ja tukisivat hyvin toisiaan. Luonnokset ovat nähtävillä verkossa ja niihin pyydetään palautetta. Kommentit ja muutosehdotukset voi lähettää 15.9.2014 mennessä word-muodossa kunkin ohjeluonnoksen vastuuhenkilölle suoraan osoitteella etunimi.sukunimi@ymparisto.fi.

Forum Mikkelin teemana rakennusterveys. Mikkelin ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen aluehallintovirasto järjestävät 24. - 25.9.2014 Forum Mikkeli XX:n. Juhlavuottaan viettävän tapahtuman teemana on rakennusterveys. Lisätietoa osoitteessa http://www.mamk.fi/mikkeliforum.

Tietoa myyjälle ja ostajalle också på svenska! Suosittu Tunne talosi – turvaa kauppasi -opas on ilmestynyt myös ruotsiksi. Turvallisempaan kiinteistökauppaan ohjaavan käytännönläheisen oppaan voi tulostaa vapaasti talkoiden sivuilta.

Muutostoiveita? Talkoiden tuottamien lukuisien oppaiden ja ohjeiden sisältö päivitetään vastaamaan STM:n asumisterveysasetusta sekä maankäyttö- ja rakennuslain uudistuneita asetuksia ja ohjeita. Samalla tehdään myös mahdolliset muut tarvittavat korjaukset talkoomateriaaleihin. Jos sinulla on korjaus-/kehitys-/muutosehdotuksia, toimita ne Karoliina Viitamäelle 30.9. mennessä, karoliina.viitamaki@ymparisto.fi. Aineistot löytyvät talkoiden sivuilta.

Millaista on hyvä yliopisto-opetus? Yliopisto-opetus Suomessa on kokenut monenlaisia muutoksia, ja uusia on käynnissä ja tuloillaan. Osana Aalto-yliopiston Opettaja kehittäjänä –kurssia kartoitetaan, mitä hyvä yliopisto-opettajuus eri tahoille tarkoittaa ja miten opetusta tulisi kehittää. Osallistu kyselyyn 24.9. mennessä tämän linkin kautta. Lisätietoa: Esko Sistonen, esko.sistonen@aalto.fi, puh. +358 50 4355 680.
STOP HOMEELLE!
Kosteus- ja hometalkoot on viisivuotinen valtakunnallinen ohjelma, joka tarttuu järein keinoin rakennuskantaamme piinaavaan ongelmaan. Talkoiden tehtävänä on saattaa alkuun maamme rakennuskannan tervehdyttäminen, vähentää kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia haittoja ja estää uusien vaurioiden syntyminen. Jättityömaata koordinoi ympäristöministeriö ja talkoot jatkuvat vuoden 2015 loppuun asti. Mukana on jo satoja asiantuntijoita sekä kymmeniä toimijoita ministeriöistä yrityksiin ja oppilaitoksista järjestöihin. Uutiskirje Maili talkoisiin kertoo talkoiden tuoreimmat kuulumiset - tervetuloa mukaan!

Ympäristöministeriö
PL 35, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Kasarmikatu 25, 00130 Helsinki
Puh. 02952 50000 (vaihde)