Tulosta
 

Marraskuu 2014

Kosteus- ja hometalkoiden uutiskirje nro. 26




Home teettää hommia

Kosteus- ja homevauriot ovat saaneet suomalaisen yhteiskunnan heräämään ja käärimään hihat joka taholla. Tämänkin uutiskirjeen jutut osoittavat, että työmaata riittää, mutta onneksi myös tekijöitä.

Lue pääkirjoitus

Ympäristöherkkien tautiluokitus helpottaa hoitoonpääsyä ja ilmiön tilastointia



Ympäristöherkkyys on lisätty suomalaiseen ICD-10-tautiluokitukseen nimikkeellä R68.81: Jatkuva tai toistuva poikkeuksellinen herkkyys ympäristön tavanomaisille tekijöille. Nimike syntyi STM:n kokoaman ympäristöherkkyysverkoston työnä ja lisäyksestä päätettiin THL:ssa noin vuoden kestäneen käsittelyn jälkeen. Tautinimikkeen käyttöön ottaminen edistää myös kosteus- ja homevaurioista herkistyneiden potilaiden tunnistamista ja ohjaamista hoitoon sekä ympäristöherkkyyden tilastointia ja tutkimusta.

Lue lisää »

Rakennusterveysalan opettajat päivittävät tietonsa uusien vaatimusten tasolle



Kosteus- ja hometalkoiden Terveiden talojen erikoisjoukot -jatkohanke etenee vauhdilla. Yhtenä osana hanketta päivitetään ammattikorkeakoulujen, aikuiskoulutuskeskusten ja ammattioppilaitosten opettajien osaaminen uusien säädösvaatimusten tasolle. Rakennusalan opettajien täydennyskoulutus käynnistetään loppuvuodesta Vantaalla ja Oulussa Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKOn toimesta.

Kuntien korjaussuunnitelmien laatu nousussa



Valtion vuoden 2013 lisäbudjetissa osoitettiin 50 miljoonan euron avustusmääräraha oppilaitosten, päiväkotien sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rakennusten home- ja kosteusvaurioiden korjaamiseen. Avustushakemuksia saatiin ennätysmäärä, yhteensä noin 230 kappaletta, joista ehdot täyttäviä oli 131. Avustusten käytölle on valtioneuvoston asetuksissa määritelty aiempaa tiukempia ehtoja, mikä on jo selvästi nostanut hankesuunnitelmien laatua. Myönnetyn avustuksen osuus oli keskimäärin 10-15 % hankkeen kustannusarviosta.

Lue lisää »

Käypä hoito -suositukset työn alle



Kosteus- ja homeongelmista oireilevia varten laaditaan Käypä hoito -suositukset. Suositukset laatii STM:n ehdotuksesta Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Käypä hoito -suositukset ovat tärkeä askel kohti homeongelmista kärsivien ihmisten yhdenmukaista ja tasavertaista diagnostiikkaa, hoitoa ja kuntoutusta.

Lue lisää



Meri Pensamo eduskunnan lausumien koordinaattoriksi



Lokakuun alussa ympäristöministeriössä ylitarkastajana aloittaneella Meri Pensamolla on haastava, mutta mielenkiintoinen tehtävä. Hän koordinoi eduskunnan kannanottojen toteutusta eri ministeriöiden välillä. Meri tarttuu tehtävään työn viime keväänä aloittaneen Antti Mäkelän viransijaisena. Tärkeä motivaattori on mahdollisuus saada aikaiseksi jotain uutta ja vaikuttavaa. Lue lisää »


Jottan tarttis tehrä! Sisäilmayhdistyksen suosittu Sisäilmapaja järjestetään Turussa 19.–20.11. Pääteemoina kuudennessa Sisäilmapajassa ovat korjausten suunnittelu ja kustannustehokkuus, korjauskohteiden priorisointi, sisäilmaviestintä sekä lainsäädännön ja ohjeistuksen ajankohtaiset aiheet. Lisätietoa

Korjaamalla hyvää sisäilmaa -seminaari Helsingissä 9.–10.12.
Jotta sisäilmakorjaus onnistuu ja toivottuihin tuloksiin päästään, on tilaajan osattava asettaa tavoitetaso ja valvottava toteutusta. RIL:in järjestämä käytännönläheinen tilaajakoulutus on tarkoitettu julkisen sektorin rakennusten ylläpidosta ja korjaamisesta päättäville sekä rakennuttajille, suunnittelijoille, urakoitsijoille, koulujen rehtoreille ja laitosten johtajille. Lisätietoa: http://www.ril.fi/fi/koulutus/korjaamalla-hyvaa-sisailmaa.html tai anu.karvonen@ril.fi, puh. 040 824 5989.

Kosteus- ja homekoulutukset ammatti- ja atto-aineiden opettajille jatkuvat myös ensi vuonna. SYKLIn järjestämät maksuttomat koulutukset ovat olleet erittäin suosittuja ja niitä voi tilata myös omaan oppilaitokseen. Lisätietoa: http://sykli.fi/fi/kekeraksa/koulutus tai Mia O’Neill, puh. 050 586 0284, mia.oneill@sykli.fi.
STOP HOMEELLE!
Kosteus- ja hometalkoot on viisivuotinen valtakunnallinen ohjelma, joka tarttuu järein keinoin rakennuskantaamme piinaavaan ongelmaan. Talkoiden tehtävänä on saattaa alkuun maamme rakennuskannan tervehdyttäminen, vähentää kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia haittoja ja estää uusien vaurioiden syntyminen. Jättityömaata koordinoi ympäristöministeriö ja talkoot jatkuvat vuoden 2015 loppuun asti. Mukana on jo satoja asiantuntijoita sekä kymmeniä toimijoita ministeriöistä yrityksiin ja oppilaitoksista järjestöihin. Uutiskirje Maili talkoisiin kertoo talkoiden tuoreimmat kuulumiset - tervetuloa mukaan!

Ympäristöministeriö
PL 35, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Kasarmikatu 25, 00130 Helsinki
Puh. 02952 50000 (vaihde)