Tulosta
 

Helmikuu 2015

Kosteus- ja hometalkoiden uutiskirje nro. 28
Talkoot jatkuvat

Tänä vuonna on Kosteus- ja hometalkoiden kuudes toimintavuosi. Ympäristöministeriössä käynnistetyt talkoot on ollut ainutlaatuinen tempaus. Talkooväki on tuottanut erittäin käytännöllisiä ohjeita, mitä tehdä, jos talossa on kosteusongelmia ja miten teet asiat oikein. Talkoot on tuonut asiantuntijat, virkamiehet, yliopistoväen, rakennusalan ja kansalaiset yhteen.

Lue pääkirjoitus
Tietoisuus kosteusvaurioista ja niiden syistä kasvanutTalkoiden tuoreessa tutkimuksessa kiinteistönvälittäjät ja kuntotarkastajat kertovat, että asiakkaiden kiinnostus kosteus- ja homeongelmia kohtaan sekä tietoisuus ongelmien syistä ovat selvästi lisääntyneet. Kuntotarkastusten toimeksiannoissa pyydetään myös aiempaa useammin avaamaan ja tarkistamaan riskirakenteita. Tärkeimmäksi syyksi tietoisuuden ja kiinnostuksen kasvuun nimettiin asiasta käytävä julkinen keskustelu, jota Kosteus- ja hometalkoot on osaltaan vienyt eteenpäin.

Lue lisää »

Terveiden talojen erikoisjoukot testaa uutta verkosto-opetustaKosteus- ja hometalkoiden Terveiden talojen erikoisjoukot -jatkohankkeessa rakennetaan yhtenäistä, valtakunnallista koulutuspolkua ja pätevöitymisjärjestelmää rakennusterveysalalle. Yhtenä hankkeen pilottikoulutuksista käynnistyy helmikuussa sekä rakennusalan opiskelijoille että opettajille suunnattu, verkostomaista opetusta testaava koulutus. Myös alan ammatillista koulutusta tarjoavien oppilaitosten auditointi on edennyt yhteistyössä ammattikorkeakoulujen kehityshankkeen kanssa.

Lue lisää

Peruskorjauksella terveellinen, turvallinen, uuden ajan työympäristöSenaatti-kiinteistöjen omistama järkälemäinen Turun Virastotalo poti vuosia paitsi vanhentuneita tilaratkaisuja, myös sisäilmaongelmia ja näistä koitunutta huonoa mainetta. Kahdessa vaiheessa toteutettu massiivinen peruskorjaus näyttää onnistuneen toivottuakin paremmin ja tervehtynyt, muuntojoustava talo palvelee nyt sekä siellä työskenteleviä, että tavallisia turkulaisia. Hankkeen varrella kertyi paljon lisäoppia haastavan kohteen korjaamisesta.

Lue lisää
Pilottihankkeella luotiin uusi homekoirien tasontarkastusjärjestelmäKeväällä 2014 aloitettu homekoirakoiden – eli koiran ja kouluttajan yhteisen tasontarkastuksen pilotointi saatiin päätökseen viime lokakuussa. Suomen Homekoirayrittäjät ry:n vetämällä hankkeella pyrittiin luomaan alalle kaivattu, yhtenäinen homekoirakoiden tasontarkastusjärjestelmä.

Lue lisää »

Verkkokurssi terveydenhuollon ammattilaisilleTerveydenhuollon ammattilaiset ovat usein haastavan tilanteen edessä kohdatessaan sisäilmaongelmista oireilevan potilaan. Tietoa ja tukea tähän löytyy myös verkosta Kosteus- ja hometalkoiden kumppaneineen tuottaman, vapaasti saatavilla olevan verkkokurssin muodossa.

Lue lisääTalkoiden toimintaryhmä viitoittaa tietäKosteus- ja hometalkoiden työtä viitoittaa laaja-alainen toimintaryhmä. Ryhmän tehtävänä on varmistaa, että lukuisat talkoohankkeet vievät työtä määrätietoisesti kohti isoa tavoitetta – suomalaisen rakennuskannan tervehdyttämistä. Toimintaryhmän kokoonpano vahvistui loppusyksystä uusilla tahoilla ja jäsenillä. Lue lisää »


Talkootapaaminen tulee – merkitse kalenteriin 19.-20.5.2015 ja suunnaksi Jyväskylä! Viidennessä talkootapaamisessa paneudumme erityisesti tulossa olevien, alaa koskevien laki- ja asetusmuutosten käytännön vaikutuksiin – miten muutokset jalkautetaan kentälle ja osaksi arkea? Luvassa tuttuun tapaan monipuolisia puheenvuoroja sekä reipasta keskustelua ja aiheen yhteistä työstämistä. Tutustumme myös paikalliseen korjauskohteeseen. Seuraa postiasi, kutsu ja ilmoittautumisohjeet tulossa helmikuussa!

Talkoopäällikön paikka haussa!
Kosteus- ja hometalkoot etsii uutta nokkamiestä – hakemus tulee jättää 16.2. klo 16.15 mennessä. Hakuilmoitus löytyy täältä.

Lahdesta vuoden rakennuttaja. Rakli ry on valinnut vuoden 2014 rakennuttajaksi Lahden kaupungin. Perusteluissa Lahtea kiitetään mm. osallistumisesta alan yhteisiin rakennuttamisen kehityshankkeisiin, kuten Kosteus- ja hometalkoisiin. Lisää Lahden kokemuksista voit lukea myös pian ilmestyvästä Ympäristö-lehdestä.

RIL 255 Rakennusfysiikan käsikirja on ilmestynyt. Alan käsikirjana, ohjeena ja oppikirjana toimiva teos esittää kootusti tuoreinta rakennusfysikaalista tietoa, jolla voidaan varmistaa rakenteiden ja rakennusten laatu myös tulevaisuuden olosuhteissa. Teos on tilattavissa RIL:in kirjakaupasta www.ril.fi/kirjakauppa.

Rakennusterveysasiantuntijakoulutuksen seminaari Kuopiossa 25.-26.2. Ylitarkastaja Vesa Pekkola sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä johtava asiantuntija Helmi Kokotti Suomen Sisäilmakeskuksesta kertovat rakennusterveysalan moniammatillisen työn kehittämisestä, tulossa olevasta asumisterveysasetuksesta ja alan asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista. Seminaarissa esitellään myös uunituoreiden, RTA-koulutuksesta valmistuvien opiskelijoiden opinnäytetyöt. Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet täällä, ilmoittaudu 13.2. mennessä.

Kosteus- ja homevauriot – Ratkaisuja työpaikoille. Uusi opas neuvoo, miten toimia, kun sisäilmaongelma huomataan. Työterveyslaitoksen laatima opas korostaa huolellisen tutkimisen ja avoimen viestinnän merkitystä onnistuneen korjaushankkeen läpiviennissä. Opas on tarkoitettu laajasti sisäilmaongelmien parissa toimiville ja se on saatavilla TTL:n verkkokaupasta.

Eksergia.fi on avautunut. Uusi eksergia.fi –sivusto tarjoaa olennaisen tiedon energiatehokkaasta, kosteusturvallisesta ja laadukkaasta rakentamisesta helposti ymmärrettävässä muodossa. Sivusto materiaaleineen on tarkoitettu sekä ammattilaisille että aiheesta kiinnostuneille remontoijille.

Kuntotutkimusavustukset terveyshaittaa aiheuttaviin rakennuksiin haussa. Valtion asuntorahastosta on varattu kuntotutkimusavustuksiin miljoona euroa vuodelle 2015. Avustuksia kosteusvaurioituneisiin, terveyshaittaa aiheuttaviin rakennuksiin voi hakea kuka vain. ARA-avustusten hakuaika päättyy 26.3. Lisätiedot ja hakuohjeet ARAn nettisivuilta.

STOP HOMEELLE!
Kosteus- ja hometalkoot on viisivuotinen valtakunnallinen ohjelma, joka tarttuu järein keinoin rakennuskantaamme piinaavaan ongelmaan. Talkoiden tehtävänä on saattaa alkuun maamme rakennuskannan tervehdyttäminen, vähentää kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia haittoja ja estää uusien vaurioiden syntyminen. Jättityömaata koordinoi ympäristöministeriö ja talkoot jatkuvat vuoden 2015 loppuun asti. Mukana on jo satoja asiantuntijoita sekä kymmeniä toimijoita ministeriöistä yrityksiin ja oppilaitoksista järjestöihin. Uutiskirje Maili talkoisiin kertoo talkoiden tuoreimmat kuulumiset - tervetuloa mukaan!

Ympäristöministeriö
PL 35, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Kasarmikatu 25, 00130 Helsinki
Puh. 02952 50000 (vaihde)