Tulosta
 

SKOL tuo talkoisiin suunnittelijoiden näkemystä

 
  SKOL:in hallitukseen ja talkoiden toimintaryhmään kuuluvalla Käkösellä on pitkä kokemus korjausrakentamisen suunnittelu- ja toteutushankkeista.
SKOL ry:n edustajana talkoissa toimii A-Insinöörit Oy:n hallituksen puheenjohtaja Heikki Käkönen. SKOL ry on suunnittelu- ja konsultointialan yritysten työnantajajärjestö, jonka jäsenyritykset toimivat asiantuntijoina ja suunnittelijoina teollisuuden, rakentamisen ja yhteiskunnan kehittämisessä ja investoinneissa sekä Suomessa että kansainvälisesti.

”Konsultti- ja suunnitteluyritysten näkökulmasta talkoisiin innosti huoli suomalaisen rakennetun omaisuuden tilasta, ja toisaalta päivittäiset kokemukset uudis- ja korjausrakennushankkeissa kohdatuista kosteus- ja homeongelmista”, Käkönen kertoo.

”Tehtäväni on viedä viestiä kosteus- ja hometalkoiden etenemisestä SKOL:in suuntaan ja toisaalta tuoda talkoisiin järjestömme viestiä. SKOL välittää talkoissa löydettyjä havaintoja ja oppeja omille jäsenyrityksilleen, jotka puolestaan vievät viestiä eteenpäin yritysten konsulteille ja suunnittelijoille.”

Käkösen mielestä talkoissa on tähän mennessä saatu hyviä tuloksia aikaiseksi, ja median avulla kosteus- ja homeongelmat ovat nousseet otsikoihin. Jatkossa odotukset kohdistuvatkin siihen, että hyväksi havaitut käytännöt ja onnistumiset tunnistetaan ja tuodaan esille.

”Alan ohjeistuksen on oltava ajan tasalla, ja niitä sekä hyviä käytäntöjä on noudatettava. Enemmän on kiinnitettävä huomiota ratkaisuihin kuin ongelmiin.”

Osaaminen käyttöön

SKOL tuo kosteus- ja hometalkoisiin suunnittelijoiden ja asiantuntijoiden näkemyksen käytännön hankkeista. Osa hankkeista on saattanut onnistua ja osa epäonnistua, mutta yhtä kaikki, molemmista voidaan oppia.

Käkösen mielestä kysymys ei ole alan puutteellisesta osaamisesta – sitä kyllä löytyy koko rakentamisen ketjussa suunnittelijoista toteutukseen. Yksittäisen hankkeen onnistumiseen vaikuttavat monet eri tahot ja tekijät, ja lopputuotteen laatuun voidaan vaikuttaa vain koko prosessia kehittämällä.

”Kysymys on pikemminkin siitä, että osaamista ja ymmärrystä osataan hyödyntää oikein. Jos hankkeeseen valitaan pelkällä hintakilpailutuksella halvimmat suunnittelijat, urakoitsijat ja valvojat, on kyseenalaista, onko silloin kasassa hyvät edellytykset toteuttaa hanke laadukkaasti.”

Jo suunnitteluvaiheessa pitää pyrkiä valitsemaan ratkaisuja ja rakenteita, jotka ovat kosteusteknisesti turvallisia, ja joista on kokemusta. Muussa tapauksessa on erityisesti panostettava kosteustekniseen suunnitteluun. Kosteuden hallintasuunnitelman on katettava myös toteutus sekä ylläpito.

”Myös tilojen käyttäjiä ja ylläpitäjiä on muistettava ohjeistaa teknisistä järjestelmistä ja rakenteista, sekä niiden oikeaoppisesta käytöstä ja seurannasta. Näin pystytään kosteus- ja homeongelmien syntymistä ehkäisemään.”

SKOL:in näkökulmasta isoin haaste kosteus- ja homevaurioiden ennaltaehkäisyssä ja korjaamisessa on juuri suunnittelijoiden osaamisen ja asiantuntemuksen hyödyntäminen.

”Halumme korostaa hyvän, ammattitaitoisen suunnittelun roolia. Kosteusongelmien taklaaminen onnistuu koko rakentamisen ketjussa tehtävällä yhteistyöllä”, Heikki Käkönen painottaa.
Takaisin etusivulle