Tulosta
 

Talkoiden käynnistysvaiheen arviointi valmistui: Suunta ja tavoitteet kohdallaan, lisää vuorovaikutusta ja toimien valintaa

15.11.2011

YHA Kuvapankki / Maria Uotinen

Talkoiden tuloksellisuutta arvioidaan ohjelman aikana kolmeen otteeseen. Syyskuussa valmistui ensimmäinen arviointi, jossa tarkasteltiin talkoiden käynnistysvaiheen onnistumista. Odotukset ohjelmaa kohtaan ovat korkealla ja tavoitteet kunnianhimoisia.

Arvioinnissa tarkasteltiin, onko talkoissa keskitytty oikeanlaisiin asioihin, miten toiminta vastaa asetettuihin tavoitteisiin ja ovatko toimintatavat oikeanlaisia suhteessa päämääriin. Arviointiin osallistui yhteensä 85 talkoissa mukana olevaa henkilöä.

Vastaajien mukaan talkoiden keskeinen rooli on toimia “sateenvarjona”, muita toimijoita yhteen kokoava foorumina sekä korjaus- ja uudisrakentamisen koulutuksen kehittäjänä ja uudistajana. Talkoiden tavoitteita pidetään onnistuneina ja itse ohjelmaa tarpeellisena. Ohjelmalla on vastaajien mielestä hyvät mahdollisuudet saavuttaa tavoitteensa. Ongelmaksi voi kuitenkin muodostua talkoiden laaja-alaisuus varattuihin resursseihin verrattuna.

Mitä talkoilta sitten eniten odotetaan? Konkreettisia muutoksia lainsäädäntöön sekä toimintatapoihin, kuten esimerkiksi asuntokauppaan, korjausrakentamiseen sekä parannusta kosteus- ja homevaurioiden merkityksen ja vakavuuden ymmärtämiseen. Koulutuksen rahoitus sekä rakentamisen ja varsinkin korjausrakentamisen valvonta nähdään keskeisinä toimina tavoiteltaviin vaikutuksiin pääsemiseksi. Samalla kuitenkin epäiltiin, pystyykö ohjelma aidosti vaikuttamaan esimerkiksi valvontaan.

Tiedottamisen ja viestinnän keskeisyys tunnustetaan laajasti ja myönteistä, ratkaisuja tarjoavaa viestintää toivotaan lisää. Talkoo-teeman mukaisesti vuorovaikutteisuutta, keskustelua ja yhdessä tekemistä halutaan enemmän. Viestinnän ja tiedottamisen rinnalle ehdotettiin esimerkiksi vuorovaikutteisia työpajoja, joissa talkoissa kehitettyjä uusia menetelmiä kokeillaan “nyrkit savessa” pilotteina. Myös talkooverkoston laajentumiseen toivotaan lisää vauhtia, etenkin teollisuus ja yrittäjät ovat vastaajien mielestä lähteneet hitaasti mukaan.

Arvioinnin yhteenvedossa suositellaan, että ohjelmaa fokusoidaan tiukemmin: valitaan mihin halutaan aidosti vaikuttaa ja mihin on realistista vaikuttaa. Lisäksi muistutetaan, että käynnistetyille hyville toimenpiteille tulee löytyä jatkaja ohjelman jälkeen.

Kiitos kaikille arviointiin osallistuneille! Seuraava eli toteutusvaiheen arviointi tehdään todennäköisesti syksyllä  2012 ja päätösvaihetta sekä talkoiden vaikutusta mitataan syksyllä 2014. Arvioinnit toteuttaa Ramboll Management Consulting.

Lisätietoja: Maarit Vuorela, Ramboll Management Consulting, maarit.vuorela@r-m.com, puh. 0400 702 339

Takaisin etusivulle