Tulosta
 


Kosteus- ja hometalkoiden uutiskirje nro. 6

YHA Kuvapankki / Maria Uotinen


Korjaa ennen kyyneleitä

Tähän lauseeseen kiteytyy Kosteus- ja hometalkoiden viesti. Yli puolet maamme kansallisomaisuudesta on kiinni rakennuksissa. Rakennuskannan kasvava korjausvelka on suuri syy myös kosteus- ja sisäilmaongelmiin, joiden kanssa me talkoolaiset taistelemme. On siis korkea aika ryhtyä korjaamaan ja huoltamaan talojamme ennen kyyneleitä!

Lue pääkirjoitus.
STOP HOMEELLE!
Kosteus- ja hometalkoot on viisivuotinen valtakunnallinen ohjelma, joka tarttuu järein keinoin rakennuskantaamme piinaavaan ongelmaan. Talkoiden tehtävänä on saattaa alkuun maamme rakennuskannan tervehdyttäminen, vähentää kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamia haittoja ja estää uusien vaurioiden syntyminen. Jättityömaata koordinoi ympäristöministeriö ja talkoot jatkuvat vuoteen 2014 asti. Mukana on jo satoja asiantuntijoita sekä kymmeniä toimijoita ministeriöistä yrityksiin ja oppilaitoksista järjestöihin. Uutiskirje Maili talkoisiin kertoo talkoiden tuoreimmat kuulumiset - tervetuloa mukaan!

Uusittu ohje homeettomaksi siivouksesta ja irtaimiston puhdistuksesta valmistunutTyöterveyslaitoksen laatimaa homesiivousohjetta on täydennetty osana Kosteus- ja hometalkoita. Uusittuun ohjeeseen on lisätty uutta tietoa puhdistusmenetelmien kehittymisen myötä. Ennen remonttia ja sen aikana tehty kunnollinen suojaus vähentää ja helpottaa korjausten jälkeen tarvittavaa homeettomaksi siivousta.
Lue lisää »

Talkooväki tarkasti talkootyömaat Tampereen kokouksessa


Kosteus- ja hometalkoiden vuotuinen työmaakokous pidettiin Tampereella 29.–30.9. Viime vuoden tapaan sali oli lisäpaikkoja myöten täynnä ja keskustelu vilkasta. Lue lisää »

Asuntokaupan turvan hankkeeseen haetaan mukaan kiinteistövälitys-, rahoitus- ja vakuutussektoriaAsuntokaupan turvan parantamiseen tähtäävä hanke laajenee. Ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin mahdollisuuksia kuntotarkastusten ja lainsäädännön parantamiseksi, nyt tavoitellaan mukaan kiinteistövälitys-, rahoitus- ja vakuutussektoria.
Lue lisää »
Talkoiden käynnistysvaiheen arviointi valmistui:
Suunta ja tavoitteet kohdallaan, lisää vuorovaikutusta ja toimien valintaa
Talkoiden tuloksellisuutta arvioidaan ohjelman aikana kolmeen otteeseen. Syyskuussa valmistui ensimmäinen arviointi, jossa tarkasteltiin talkoiden käynnistysvaiheen onnistumista. Odotukset ohjelmaa kohtaan ovat korkealla ja tavoitteet kunnianhimoisia.
Lue lisää »Senaatti-kiinteistöjen Sykli tekee työtä paremman sisäilman puolestaSenaatti-kiinteistöillä on talkoissa kaksi tehtävää: oman sisäympäristötoiminnan kehittäminen ja siitä kertyvän kokemuksen jakaminen muiden käyttöön sekä toisaalta talkoissa valmistuvien uusien mallien ja työkalujen testiympäristönä toimiminen. Asiantuntijoista koostuva Sisäympäristöklinikka Sykli on perustettu tukemaan Senaatti-kiinteistöjen sisäistä työskentelyä sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyssä ja ratkaisemisessa.
Lue lisää »


Kosteus- ja hometalkoiden kansalaisviestintä käynnistyy laajamittaisesti vuonna 2012. Nyt talkoot hakee kumppania ensisijaisesti omakotiasujille suunnattujen internet-sivujen sekä asiantuntijoille tarkoitetun sähköisen oppimisympäristön toteutukseen. Tavoitteena on luoda käyttäjälähtöinen ja visuaalisesti houkutteleva verkkosivusto. Tarjousten määräaika on 25.11.2011, hankintailmoitus löytyy osoitteesta http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2011-026800/

Talkoot yritti yhdessä kumppaniverkoston kanssa käynnistää laajaa Sisäilmaongelmaisten tilojen kehittäminen -hanketta. Tarkoitus oli koota yhteisen sateenvarjon alle tärkeitä tutkimus- ja kehittämishankkeita, joissa olisi ollut mukana Suomen parhaita sisäilmaongelmien selvittäjiä, tutkijoita, korjausrakentamisen yrityksiä, etujärjestöjä sekä kiinteistöjen omistajia. Kokonaisuuteen kuuluivat Suomen yliopistokiinteistöjen koordinoima Terve tila -hanke, Senaatti-kiinteistöjen Sisäilmaongelmien ennakointi ja ehkäisy -hanke ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoima Homevaurioiden korjausmenetelmät -hanke. Hankkeen avulla oli tarkoitus toteuttaa mm. valtioneuvoston kosteusvaurioiden vähentämiseen liittyvän periaatepäätöksen (12.05.2010) tutkimus- ja korjaustapojen kehittämistä koskevat osat. Hanke ei kuitenkaan saanut Tekesiltä anomaansa rahoitusta, joten toteuttamiselle joudutaan nyt etsimään uusia väyliä.

Kosteus- ja homekorjauksen erikoisosaajien koulutus alkaa. Ensimmäinen kosteus- ja homevauriokorjaajan erikoisammattitutkintoon tähtäävä pilottikoulutus alkaa tammikuussa JAKK:n Jyväskylän toimipaikassa. Koulutuksen sisältö on rakennettu yhteistyössä Kosteus- ja hometalkoiden kanssa. Haku koulutukseen alkaa ennen vuodenvaihdetta. Koulutus on laajuudeltaan 120 päivää, joista 20 päivää on lähiopetusta ja loput verkko-opiskelua sekä työssäoppimista. Koulutus on tarkoitettu ammatissa jo pidempään työskennelleille, ja sen suorittaneet voivat hakea tutkintotoimikunnalta erikoisammattitutkintotodistuksen. Lisätietoja koulutuksesta löydätte JAKK:n internetsivuilta: JAKK: Kosteus- ja homekorjauspesialistiksi JAKKissa tai ottamalla yhteyttä Rauno Peltolaan p. 044 735 5499, rauno.peltola(at)jakk.fi


Ympäristöministeriö
PL 35, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Kasarmikatu 25, 00130 Helsinki
Puh. 020 610 100 (vaihde)