Sök:
Hemsida » Bästa skogsägare,

Bästa skogsägare,

finns det värdefulla livsmiljöer i din skog? Vill du bevara dem och få ersättning för skyddet? Är du intresserad av vård eller iståndsättning av livsmiljöer? METSO, handlingsplanen för att trygga den biologiska mångfalden i skogarna, erbjuder alternativ som du kan använda till att skydda din skog och vårdåtgärder som kan öka dess naturvärden.

Tryggandet av mångfalden i skogarna är frivilligt. Du kan välja mellan olika skyddsalternativ beroende på dina egna mål. Du kan trygga mångfalden i din skog tidsbegränsat i minst 10 år och därefter själv bestämma hur objektet fortsättningsvis kommer att användas. Du kan även träffa avtal om ett privat skyddsområde, varvid området förblir i din ägo. Om du vill kan du också sälja ditt skogsobjekt till staten för permanent skydd. Även för vård av objektet kan man få ersättning av staten.

Om du vill ta reda på om det finns viktiga naturobjekt att skydda i din skog, ta kontakt med METSO-kontaktpersonerna i ditt område vid skogscentralen eller miljöcentralen. Kontaktpersonerna granskar de värdefulla livsmiljöerna som finns i din skog samt berättar om möjligheterna att skydda dem och ersättningarna man kan få. Du bestämmer själv vilket av skyddsalternativen som lämpar sig bäst för din skog. Du får också information av skogsvårdsföreningar, skogsindustriföretag och Forststyrelsen.