Sök:
Hemsida » Kontaktuppgifter

  Kontaktuppgifter

  Miljöministeriet

  Miljöråd Mikko Kuusinen
  tfn.  0295 250 144
  mikko.kuusinen(at)ymparisto.fi

  Överinspektör Päivi Gummerus-Rautiainen
  tfn. 0295 250 240
  paivi.gummerus-rautiainen(at)ymparisto.fi

  Informatör Ulla Ahonen
  tfn. 0295 250 052
  ulla.ahonen(at)ymparisto.fi

  Jord- och skogsbruksministeriet

  Konsultativa tjänstemannen Ville Schildt
  tfn. 040 721 0687
  ville.schildt(at)mmm.fi

  Informatör Virpi Komulainen
  tfn. 029 516 2110
  virpi.komulainen(at)mmm.fi

  Finlands miljöcentral

  Projektchef Kimmo Syrjänen
  tfn. 0295 251 666 kimmo.syrjanen(at)ymparisto.fi  

  Projektchef Saija Kuusela
  tfn. 0295 251 647
  saija.kuusela(at)ymparisto.fi

  Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio

  Expert på naturresurser Saara Lilja-Rothsten
  tfn. 040 1725 366
  saara.lilja-rothsten(at)tapio.fi

  Naturresursinstitutet

  METSO-forskning, Terhi Koskela
  tfn. 029 532 5146
  terhi.koskela(at)luke.fi

  Finlands skogscentral

  Ledande naturvårdsexpert Matti Seppälä
  tfn 029 432 4706, matti.seppala(at)skogscentralen.fi

  Se också METSO-ansvarspersonerNTM-centralen och Skogscentralen